Telefon- och webbmöten för funktionärer

Webbmöten för kårfunktionärer.

För att delta i telefonmöten behöver du enbart en telefon. En bra förberedelse är att du vet hur du stänger av mikrofonen på din telefon så att du kan tysta dig själv när du inte pratar.

För att delta i webbmötena behöver du en dator, surfplatta eller smart telefon med internetuppkoppling. Du behöver också hörlurar där du kan lyssna och tala. Du kommer att få en guide till hur du ansluter dig till webbmötet tillsammans med inloggningsuppgifterna som skickas till din e-post.

Förkunskapskrav

Du är funktionär.

Kommande kurstillfällen

Utbildning Plats Datum Sök senast
Presentation av motioner Zoom
Presentation av motioner inför Riksstämman 2022. Tid: 18:00-21:00. Mötet är för överstyrelsen, riksstämmoombud och motionärer. Alla motionärer bjuds in för att presentera sin/-a motioner. Ombuden kan ställa frågor som behövs för att förstå vad motionären föreslår. Inga diskussioner under detta möte, endast frågor och klargöranden.
Ansökningsdatum passerat
Utbildning Plats Datum Sök senast
Presentation av propositioner Zoom
Presentation av propositioner inför Riksstämman 2022. Tid: 18:00-21:00. Mötet är för överstyrelsen, riksstämmoombud och motionärer. Överstyrelsen presenterar sin/-a propositioner. Ombuden kan ställa frågor som behövs för att förstå vad överstyrelsen föreslår. Inga diskussioner under detta möte, endast frågor och klargöranden.
Ansökningsdatum passerat
Utbildning Plats Datum Sök senast
Påverkanstorg Zoom
-
För överstyrelsen och riksstämmoombud. Ingen särskild anmälan krävs, utan om du är anmäld till Riksstämman är du även automatiskt anmäld till Påverkanstorget. Länk skickas till riksstämmoombud inför mötet.
Ansökningsdatum passerat