Underrättelseassistent | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Underrättelseassistent

Det är skiftbyte i staben och underrättelsebefälet ber att få en uppdatering av motståndarens läge. Du har precis fört upp de senaste händelserna på kartan och beskriver kort hur läget ser ut och vad som är känt om motståndarens förmåga och organisation.

Jobbet som underrättelseassistent innebär att samarbeta med underrättelsebefälen i arbetet med att samla in och sammanställa information. I en eventuell krigs-, kris- eller konfliktsituation är det viktigt att ha tillgång till så detaljerad information som möjligt om både händelser och aktörer för att chefer ska kunna fatta välgrundade beslut.

Som underrättelseassistent behöver du vara analytiskt lagd, ha en god uppfattningsförmåga och kunna hålla huvudet kallt i situationer då du känner dig stressad.

Har du redan ett avtal och ska vidareutbilda dig till underrättelseassistent?

Då ska du söka direkt till underrättelseassistentutbildningen. Förkunskapskrav är stabsassistentutbildning. Din närmsta militära chef behöver styrka att du ska placeras som underrättelseassistent.

Utbildningsgång underrättelseassistent

  1. Sök befattning Underrättelseassistent med din önskade inriktning
  2. Utbildningsavtal. Det här steget behöver påbörjas sex månader innan startdatum på din planerade GU-F.
  3. GU-F (Grundläggande utbildning för frivilliga), 2 veckor + distansutbildning innan
  4. Befattningsutbildning stabsassistent, 2 veckor
  5. Befattningsutbildning underrättelseassistent, 2 veckor + distansutbildning 20h innan
  6. (Om du riktar dig mot Hemvärnet genomför du en Hemvärnsintroduktion, vanligtvis en helg)
  7. Skriver frivilligavtal
Ansök Utbildningstyp

Göra en insats för militära försvaret

Vem kan söka

Medlem i frivillig försvarsorganisation

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år och vara svensk medborgare.

Ansök

Sök befattning Underrättelseassistent, inriktning Hemvärnet

Sök befattning Underrättelseassistent, inriktning regional stab

Utbildningsdatum

Kursdatum för utbildningen GK Underrättelseassistent mot HV:

11 - 22 oktober 2021

Kurstid:
3 dagars förberedelser i hemmet med obligatoriska uppgifter på It´slearning.
12 dagar på plats på HVSS – Gk undass  med inryckning 11 okt och utryck 22 okt.

Kursdatum för utbildningen GK Underrättelseassistent mot regional stab:

Inget kursdatum för tillfället.

Innehåll i utbildningen

Under utbildningen får du lära dig underrättelsetjänstens metoder, processer och arbete. Du får kunskap om olika typer av säkerhetshot och de hanteringsbestämmelser som gäller. Du får även insikt om hur Försvarsmakten fungerar, speciellt hur underrättelse- och säkerhetsfunktionen är uppbyggd.

Underrättelseassistent i Hemvärnet

Som underrättelseassistent i Hemvärnet placeras du vid en bataljonsstab, med ett avtal på 5 dygn.
Du är nära händelsernas centrum och staben är placerad i tält eller inomhus i till exempel en skola eller bygdegård. Du hanterar information som är huvudsakligen i realtid och ditt arbete har en direkt påverkan på säkerheten för soldaterna. Du är i grunden soldat och ska kunna hjälpa till att skydda stabsplatsen.

Underrättelseassistent i militärregion

Som underrättelseassistent i militärregion placeras du i ledningsplutonen vid en av Försvarsmaktens fyra regionala staber, med ett avtal på 8 dygn.
Regionala staben leder den militära verksamheten, där Hemvärnet ingår, och samverkar med civila aktörer i sitt område.
Du arbetar i en miljö som liknar ett vanligt kontor. Det är högt säkerhetstänkande och information delas via datorsystem och olika kryptosamband.

Underrättelseassistent vid högkvarteret

Som underrättelseassistent vid högkvarteret placeras du i någon av högkvarterets staber med ett avtal om att öva 16 dagar under en fyraårsperiod.
Du arbetar i en miljö som liknar ett vanligt kontor. Det är högt säkerhetstänkande och information delas via datorsystem och olika kryptosamband.

Det här gäller under utbildningen

  • Under utbildningen har du rätt till fria resor, fri mat och boende samt dagpenning.
  • Du är försäkrad

GU-F

GU-F, grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, ger dig grundläggande soldatkunskaper som att använda uniform, resa tält, använda ditt vapen och första hjälpen. Kursen präglas av högt tempo med fysiskt och psykiskt ansträngande tjänst, bl a är målet att du ska kunna springa två kilometer på 11 minuter och 35 sekunder.

Läs om GU-F

Vidareutbildning

Efter din befattningsutbildning kan du vidareutveckla dig genom ledarskapsutbildningar.

Självklart kan du även utbilda dig till instruktör för att utbilda nya underrättelseassistenter.

Utbildningsgång

Så här ser utbildningsgången ut för militära befattningsutbildningar.

Läs om utbildningsgång

Avtal

Vad innebär det att teckna ett avtal med Försvarsmakten?

Läs om avtal

Förmåner

När du går utbildning genom Svenska Lottakåren har du olika förmåner.

Läs om förmåner

Hälsopolicy

De utbildningar som leder till eller ingår i redan existerande avtal ställer särskilda krav.

Läs hälsopolicyn

Resepolicy

Du bokar själv din resa till och från utbildningen enligt gällande regler.

Läs resepolicyn

Personuppgiftspolicy

Vi hanterar dina uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

Läs personuppgiftspolicyn