Underrättelseassistent Försvarsmakten

Det är skiftbyte i staben och underrättelsebefälet ber att få en uppdatering av motståndarens läge. Du har precis fört upp de senaste händelserna på kartan och beskriver kort hur läget ser ut och vad som är känt om motståndarens förmåga och organisation.

Jobbet som underrättelseassistent innebär att samarbeta med underrättelsebefälen i arbetet med att samla in och sammanställa information. I en eventuell krigs-, kris- eller konfliktsituation är det viktigt att ha tillgång till så detaljerad information som möjligt om både händelser och aktörer för att chefer ska kunna fatta välgrundade beslut.

Som underrättelseassistent behöver du vara analytiskt lagd, ha en god uppfattningsförmåga och kunna hålla huvudet kallt i situationer då du känner dig stressad.

Underrättelseassistent är en påbyggnad för dig som är stabsassistent. Din närmaste chef ska intyga att du har befattningen eller kommer placeras som underrättelseassistent efter utbildningen.

Utbildningsgång underrättelseassistent

  • Närmaste chef intygar att du har eller kommer få befattningen underrättelseassistent
  • Befattningsutbildning underrättelseassistent, 2 veckor + distansutbildning 20h innan

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år och vara svensk medborgare. 

Stabsassistentutbildning eller motsvarande.

Närmaste militära chef behöver styrka att du ska placeras som underrättelseassistent.

Du ska ha gått Gk Stabsassistent med inriktning Hv /MR/HKV samt verkat i befattning i 2 år.

Kommande kurstillfällen

Utbildning Plats Datum Sök senast
Underrättelseassistent Försvarsmakten Uppsala -
Ansökningsdatum passerat