Underrättelseassistentutb | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Underrättelseassistentutb

På den här sidan söker du som redan har ett militärt avtal och som ska vidareutbilda dig till underrättelseassistent. Din närmsta militära chef behöver styrka att du ska placeras som underrättelseassistent. Skickas på enklaste sätt till utbildning@svenskalottakaren.se

Ännu inget avtal? Då ska du göra en utbildningsplan

Du som ännu inte har ett avtal behöver göra en utbildningsplan. Du ska söka befattningen som underrättelseassistent och därefter göra en utbildningsplan, det får du hjälp av från din lottakår. (Om du tillhör annan frivillig försvarsorganisation hjälper din orgasitaion dig med utbildningsplanen).

Ansök Utbildningstyp

Göra en insats för militära försvaret

Vem kan söka

Medlem i frivillig försvarsorganisation, Har avtal

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år och vara svensk medborgare.

Kommande kurser

Inga kurstillfällen finns för tillfället utlagda.

Utbildningsdatum 2019

Nästa Underrättelseassistentutbildning planeras till hösten 2019. Mer information kommer inom kort.