Vägledande samtal | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Vägledande samtal

Utbildningen syftar till att öva sig i att använda samtalet medvetet som ett verktyg sin roll som chef, ledare och medmänniska. Målet med utbildningen är att du skall ha en högre medvetenhet kring och utarbetat en idé för hur du skall förhålla dig till din roll som instruktör och ditt eget dagliga ledarskap.

Utbildningen hjälper dig förstå och bättre klara av de de allt mer kommu­nikativa kraven på chefer, ledare och medarbetare.
Du utvecklar en förmåga att kunna hantera mänskliga processer direkt och en förförståelse hur man kan förändra sitt ledarskap utefter den situation som råder.

Konceptet är väl utarbetat och används bl.a. av stora nationella/ internationella företag. Utbildningskonceptet är också en del i det Svenska och Norska Försvarets chefsutbildning.

Ansök Utbildningstyp

Utveckla andra

Vem kan söka

Instruktör eller gruppbefäl

Förkunskapskrav

Du är utbildad instruktör för Försvarsmakten.

Kommande kurser

Inga kurstillfällen finns för tillfället utlagda.