""

Webbföreläsning för blivande stabsassistenter FM

För dig som är på väg mot ett avtal som stabsassistent i Försvarsmakten erbjuder vi webbföreläsningar medan du väntar på att påbörja dina utbildningar.

Ibland kan tiden från de att du skrivit din utbildningsplan till att du påbörjar dina utbildningar kännas lång. Medan du väntar kan du delta i webbföreläsningar som ger dig en ännu större inblick i din kommande befattning.

Förkunskapskrav

Du har en utbildningsplan mot befattningen stabsassistent i Försvarsmakten.

Kommande kurstillfällen

Inga kurstillfällen finns för tillfället utlagda.