Webbmöten för medlemmar

Här hittar du föreläsningar och digitala träffar som du som är lotta kan ta del av. Vissa föreläsningar har en riktad målgrupp, till exempel ålder.

När du har anmält dig får du ett e-brev och ett SMS om att du ansökt. Har du sökt ett tillfälle ser du det på ditt Utbildningskort när du loggar in på ditt konto. Du får en länk för att ansluta till mötet någon eller några dagar innan mötet. Har du inte fått en länk samma dag som mötet, titta först på ditt konto under Utbildningskort att du är antagen och ladda ner bilagan med information om hur du ansluter dig. 

Mötena sker via verktyget Zoom. Du behöver en dator, surfplatta eller mobil med internetuppkoppling. Det är en rekommendation att ha ett headset med mikrofon så att ditt ljud, både när du lyssnar och när du talar, blir så bra som möjligt. 

Fokus ledarskap

För medlemmar. Tre seminarier om genomslagskraft, makt och autenticitet. Lottakåren bjuder in till tre interaktiva digitala seminarier om ledarskap där vi blandar teori, reflektion och erfarenhetsutbyte: Leda mig själv, Leda andra och Leda som kvinna
Processledare för seminarierna är Angeli Sjöström Hederberg, ProcessRum, och Klara Rapp, Bildning Framtid. Båda med lång erfarenhet från ledarskap och förändringsarbete. Anmäl dig till tillfällena nedan. 

Kommande kurstillfällen

Utbildning Plats Datum Sök senast
Fokus ledarskap: Leda som kvinna Zoom
Ledarskap del 3: Leda som kvinna– Ett tillfälle med fokus på normer och förväntningar som kan forma ditt ledarskap. Vi lyfter frågor om ansvar, makt och inflytande. Vad behöver du för att öka din genomslagskraft utan att ge avkall på dig själv? Kl 18.00 - 20.30 Del 1 och 2 är inte ett krav för att delta.
Ansökningsdatum passerat
Utbildning Plats Datum Sök senast
Fokus totalförsvar: frågestund med FHS Zoom
För dig som deltagit i de tidigare föreläsningarna digitalt eller via din lottakår. Frågestund tillsammans med föreläsarna från Försvarshögskolan. Frågor skickas in senast 20 november till maria.ost@svenskalottakaren.se
Ansökningsdatum passerat