Utbildningsgång | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Utbildningsgång

Svenska Lottakårens militära utbildningar genomförs i olika steg. Du börjar med Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal (GU-F) och därefter en grundkurs i den befattning som du valt. Sedan har du alltid möjlighet att vidareutbilda dig och stiga i graderna!

Steg 1 - Utbildningsavtal

När du bestämt dig för att utbilda dig för ett avtal inom Försvarsmakten börjar du med ett samtal med din lottakår där ni tillsammans gör en utbildningsplan. Om du har ett medlemskap utan kårtillhörighet kommer någon av våra medlemsrådgivare att genomföra samtalet med dig. Därefter kommer du att bli kallad till en säkerhetsintervju med Försvarsmakten. Nästa steg är en registerkontroll och därefter tecknar du ett utbildningsavtal som gör att du kan påbörja din utbildning.

Steg 2 - GU-F

För att kunna söka till någon av våra befattningsutbildningar måste du ha gått Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal (GU-F). Under GU-F lär du dig grundläggande soldatkunskaper. Utbildningen genomförs vid olika förband (militär utbildningsplats) runt om i landet.

Steg 3 - Grundkurs i vald befattning

Nästa steg efter GU-F är en grundkurs (Gk) i den befattning du valt. Efter genomförd grundkurs i din befattning tecknar du ett frivilligavtal vilket ersätter ditt utbildningsavtal. Med detta förbinder du dig att tjänstgöra i din befattning vid höjd beredskap och delta i övningar.

Steg 4 - Befälskurser och ledarskapsutbildningar

För att vara behörig till en befälskurs ska din förbandschef ha föreslagit dig till en tjänst som gruppbefäl. Du ska ha genomfört minst en krigsförbandsövning och ledarskapsutbildningen UGL. Övningar och ledarskapsutbildningar gör att du får ytterligare kunskaper om hur du bland annat leder en grupp.

Instruktörsutbildning

När du har utbildat dig i din befattning och skaffat dig erfarenhet av befattningen genom övning kan du gå vidare och utbilda dig till instruktör. Genom att utbilda dig till instruktör fördjupar du dina kunskaper om hur det är att leda och lära ut till elever.