Utbildningsgång civila avtal

Om du vill utbilda dig för ett civilt uppdrag får du en grundutbildning inom Svenska Lottakåren.

Utbildningsgång för avtal med myndighet

Du genomför en grundutbildning för din befattning. Beroende på befattning kan det finnas ytterligare utbildningar du behöver gå för att vara färdigutbildad.

När du är grundutbildad skriver du ett frivilligavtal med myndigheten. Därefter övar du tillsammans med din myndighet för att bibehålla dina kunskaper.

Efter att du deltagit i ett antal övningar finns möjlighet att vidareutbilda dig till instruktör.

Utbildningsgång för Stabspoolen

Steg 1 - Utbildningsplan

När du bestämt dig för ett avtal med stabspoolen börjar du med ett samtal med din lottakår där ni gemensamt går ni igenom vilka utbildningar du ska genomföra och när. Om du har ett medlemskap utan kårtillhörighet kommer någon av våra medlemsrådgivare att genomföra samtalet med dig. Du skriver under utbildningsplanen som är en avsiktsförklaring att du tänker genomföra de utbildningar som krävs för att ingå i stabspoolen. Tänk också på att prata med din arbetsgivare så att hen är införstådd med att du utbildar dig för att kunna göra en insats i samhällets krisberedskap och att arbetsgivaren, i den mån det fungerar för ditt arbete, är beredd att släppa dig när en kris uppstår.

Steg 2 - Befattningsutbildning Gk Stabsassistent civil

Här får du grundläggande kunskaper i stabsarbete så att du kan tjänstgöra i befattning. Utbildningen genomförs som 10h distansutbildning på Försvarsmaktens läroplattform samt fem dagar på kursplats. Prov genomförs vid flera tillfällen under utbildningen, inklusive distansmomentet. Om du har hängt med i samhällsbevakningen och har grundläggande kunskaper från grundskolans samhällskunskap kommer distansmomentet att vara lättare.

Steg 3 - Skriver Överenskommelse

Efter godkänd grundkurs skriver du, din arbetsgivare och Svenska Lottakåren på Överenskommelsen om du ska ingå i Stabspoolen. 

Steg 4 - Vidareutbildning

Efter din befattningsutbildning bygger du på din kunskap med utbildningarna Ledarskap - min roll som stabsmedlem och Samverkan och ledning

Steg 5 - Årlig konferens

Du deltar i den årliga konferensen minst vartannat år för att uppdatera din kunskaper.

Steg 6 - Instruktör

Efter att du deltagit i ett antal övningar finns möjlighet att vidareutbilda dig till instruktör. Då ska du ha genomfört även utbildningen Ledarskap - att leda en stabsgrupp.

Utbildningsgång för avtal med FRG

Frivilliga resursgrupper (FRG) är en frivillig resurs för kommunal krishantering. Det är upp till varje kommun att avgöra om kommunen vill inrätta FRG eller inte och vilka kompetenser som behövs.


Du kan läsa mer om FRG och vilka utbildningar som krävs på Civilförsvarsförbundets webbsida.