Utbildningsgång instruktör

När du går en instruktörsutbildning i egen befattning går du först en grundutbildning under två veckor där du lär dig pedagogiska grunder, teoretiskt och praktiskt. Bland annat får du prova på att hålla korta lektioner för dina kurskamrater.

IK G

Denna kurs kallas Instruktörskurs Grunder (IK G). Dessa två veckor är gemensamma oavsett vilken grundkompetens du har.

För att få delta i IK G ska du ha genomfört grundutbildning i den befattning du avser att bli instruktör i, samt ha övat i befattning. Du ska också ha genomfört UGL.

IK T

Därefter genomför du en praktisk tillämpning, då du deltar som instruktör vid ett genomförande av en grundkurs. Denna del av utbildningen kallas Instruktörskurs Tillämpning (IK T).

Inryckning till IK T sker samtidigt med de tjänstgörande instruktörerna vid utbildningen. Du tillämpar dina erfarenheter och utvecklar dina instruktörskunskaper, samtidigt som du har stöd av en erfaren instruktör på skolan.

Gk Värdegrund

Som instruktör är det också bra om du har genomfört Grundkurs Värdegrund för att ha en djupare förståelse för Försvarsmaktens värdegrund.

Kurschefskurs (KCK)

Den instruktör som har intresse kan söka till en kurschefskurs (KCK). För att göra detta måste du ha en rekommendation från skolledning där du tidigare tjänstgjort. Som kurschef ansvarar du för att utbildningen genomförs efter gällande kursplan. Du planerar övriga instruktörers arbete tillsammans med skolledningen.