Två kvinnor i grönkläder som håller armarna om varandras axlar

Utbildningsgång militärt

Svenska Lottakårens militära utbildningar genomförs i olika steg. Du börjar med Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal (GU-F) och därefter en grundkurs i den befattning som du valt. Sedan har du alltid möjlighet att vidareutbilda dig och stiga i graderna!

Steg 1 - Utbildningsavtal

När du bestämt dig för att utbilda dig för ett avtal inom Försvarsmakten börjar du med ett samtal med din lottakår där ni tillsammans gör en utbildningsplan. Om du har ett medlemskap utan kårtillhörighet kommer någon av våra medlemsrådgivare att genomföra samtalet med dig.

Om du ska utbilda dig för ett avtal i Hemvärnet ska du också registrera dig i Mitt Försvarsmakten.

Därefter kommer du att bli kallad till ett samtal med Försvarsmakten och det görs en säkerhetsprövning. Därefter tecknar du ett utbildningsavtal som gör att du kan påbörja din utbildning.

Steg 2 - GU-F

För att kunna söka till någon av våra befattningsutbildningar måste du ha gått Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal (GU-F). Under GU-F lär du dig grundläggande soldatkunskaper. Utbildningen genomförs vid olika förband (militär utbildningsplats) runt om i landet. 

Steg 3 - Grundkurs i vald befattning

Nästa steg efter GU-F är en grundkurs (Gk) i den befattning du valt. Efter genomförd grundkurs i din befattning tecknar du ett tjänstgöringsavtal om du utbildar dig mot Hemvärnet eller ett frivilligavtal om du utbildar dig mot övriga Försvarsmakten. Det avtalet ersätter ditt utbildningsavtal och du blir krigsplacerad. Med detta förbinder du dig att tjänstgöra i din befattning vid höjd beredskap och delta i övningar.

Steg 4 - Befälskurser och ledarskapsutbildningar

För att vara behörig till en befälskurs ska din förbandschef ha föreslagit dig till en tjänst som gruppbefäl. Du ska ha genomfört minst en krigsförbandsövning. Övningar och ledarskapsutbildningar som till exempel UGL gör att du får ytterligare kunskaper om hur du bland annat leder en grupp.

Instruktörsutbildning

När du har utbildat dig i din befattning och skaffat dig erfarenhet av befattningen genom övning kan du gå vidare och utbilda dig till instruktör. Genom att utbilda dig till instruktör fördjupar du dina kunskaper om hur det är att leda och lära ut till elever.

Avslutat uppdrag

Återlämning av uniform

Efter avslutat uppdrag ska uniformen återlämnas. Då ska kontakt tas med serviceförråd, eller servicepunkt på det förband, där man bor närmast. Det ska bokas en tid för inlämning och all materiel tas med dit. Då det nu kan vara så att man bor på ett helt annat ställe än den plats där man hämtade ut utrustningen, är det viktigt att man säger detta så att man kan göra avbokningen mot rätt Försörjningsavdelning. Spara inlämningskvittot.

I de fall där det finns brister eller något saknas, får man göra en Förlustförteckning, och då ska man prata med det MR (Frivhandläggare) eller det OrgE där man senast hade sin tjänst (logistikfunktion) så att detta kan regleras.