Skolmaterial om demokratisk beredskap

Demokratisk beredskap - skolmaterial

Skolmaterialet vill väcka intresse och skapa engagemang för arbete med demokrati och mänskliga rättigheter i syfte att förbereda elever på högstadiet och gymnasiet för ett aktivt medborgarskap.

Med utgångspunkt från fem olika teman ges förslag på färdigpaketerade lektioner som består av faktakunskap, övningar och reflektioner. Till varje lektion ges undervisningsstöd i form av länkar till webbsidor, pdf:er, filmer och powerpoint-presentationer.

Materialet omfattar även lektionsförslag kopplade till Lottapoddens miniserie Demokratisk beredskap. Dessutom hittar du guider kring upprättande av elevråd och genomförande av skolval samt en metodbank.

Vi hoppas att materialet ska hjälpa dig att möjliggöra för dina elever att vara aktiva samhällsmedborgare här och nu men också ge dem verktyg att vara delaktiga i att främja, förankra och försvara demokratin. Helt enkelt ha en god demokratisk beredskap.

Materialet är fritt att ladda ner och använda. Vi blir väldigt glada om du hör av dig och berättar hur du upplever materialet.

Skolmaterial Demokratisk beredskap

Ladda ner (3.26 MB)

Charlotta Granath, författare till skolmaterialet, beskriver innehållet och hur du kan använda det i din undervisning.

Preview image for the video "Introduktion till skolmaterialet Demokratisk beredskap".

Presentation av teman

I fem teman presenteras olika aspekter som berör demokrati. Inom varje tema ges lektionsförslag och länkar till undervisningsmaterial.

Lektionsmaterial

Här hittar du det bildspel som skolmaterialet hänvisar till.

Källkritiska principer - Tema 2

Ladda ner (1.49 MB)

EU och dess institutioner - Tema 2

Ladda ner (1.52 MB)

Påverka i din kommun - Tema 3

Ladda ner (2.51 MB)

Om totalförsvaret - Tema 4

Ladda ner (6.66 MB)