Hoppa till huvudinnehåll

Lottapodden

Samtal om fred och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Varannan vecka kan du lyssna på ett nytt avsnitt, vart du vill, när du vill.

Prenumerera gärna på Lottapodden på iTunes eller Podbean så missar du inte ett avsnitt.

14 - Om kvinnor i våldsbejakande miljöer

Louisa Tarras WahlbergVad är det som gör att kvinnor väljer att ansluta sig till organisationer så som IS? Louisa Tarras-Wahlberg från tankesmedjan SäkerhetsTanken har studerat IS propaganda och identifierat sju löften som IS lockar just kvinnor med. Det rör sig om grundläggande behov som att vara delaktig, att bidra till något större, ett systerskap och ett äventyr. Men vad händer när löftena inte infrias och kvinnorna kommer tillbaka hem igen - hur bör vi som samhälle och medmänniskor bemöta dem då?

;

Lästips:

13 - Fredliga och inkluderande samhällen: mål 16

globala hållbarhetsmålet 16 - fredliga och inkluderande samhällenViktor Sundman, Svenska FN-förbundet, berättar om varför det globala hållbarhetsmålet mål 16, som handlar om fredliga och inkluderande samhällen, är grundläggande för en hållbar utveckling. Sverige arbetar till exempel i FN:s säkerhetsråd med att på internationell nivå sträva efter att förebygga väpnade konflikter. Och det finns även områden vi kan utveckla i det svenska samhället för att säkerställa att vi har ett inkluderande samhälle. Men att mäta framgång är inte helt okomplicerat. #globalamålen

Läs mer:

12 - Jämställdhet är nyckeln till att nå globala målen

Globala hållbarhetsmålet nr fem.Att ge kvinnor och flickor lika möjligheter som män och pojkar att bidra med sina resurser och kunskaper ökar välståndet i samhället. Mål 5 i de globala målen för hållbar utveckling handlar om jämställdhet, och kvinnor och flickors egenmakt. Karin Johansson på Svenska FN-förbundet förklarar varför målet är viktigt för att de övriga 16 målen ska kunna nås och vad som görs i Sverige.

Lästips:

11 - Hur militären öppnade upp för kvinnor

Fia Sundevall, Stockholms UniversitetFia Sundevall, doktor i ekonomisk historia vid Stockholms Universitet, tar oss med på en historieresa om hur kvinnor får tillgång till fler och fler befattningar i Försvarsmakten. En utveckling som Svenska Lottakåren har varit starkt delaktig i. Fia har forskat på hur det har sett ut med försvarsfrivillighet från mitten av 1800-talet och fram till 1989. Det är en historia om framflyttandet av gränser och förändringar av normer kring kvinnans roll i försvaret av Sverige.

Lästips:

10 - Sverige i FN:s säkerhetsråd

Annika SöderAnnika Söder, Sveriges första kvinnliga kabinettssekreterare, berättar om vad Sverige vill uppnå under sina två år som icke-permanent medlem av FN:s säkerhetsråd. Om att vara med och ta ansvar för internationell fred och säkerhet och stå fast för principer. Ett prioriterat område för Sverige i säkerhetsrådets arbete är att få in aspekter av resolutionerna om kvinnor, fred och säkerhet i alla säkerhetsrådets beslut.

Lästips:

09 - Är tiggeri ett jobb?

Cristina BorneaDu ser dem säkert varje dag. De romska tiggarna med ursprung i Rumänien. På grund av fattigdom och diskriminering har de lämnat sitt land och sökt sig till andra länder för att försöka hitta jobb. Några lyckas men för de allra flesta blir tiggandet deras jobb. Cristina Bornea jobbar på socialförvaltningen i Stockholm med att nå kvinnorna och berättar om vad som görs för att förbättra situationen i Sverige och i Rumänien, men också hur historien har påverkat situationen idag.

Lästips:

08 - Säkerhetspolitik på lokalnivå

Kathy SantosLottapodden gästas av Kathy Santos, projektledare för Mpower. Mpower, ett samarbete mellan Svenska Lottakåren och Fryshuset, är ett utbildningsprogram i tre delar där unga får kunskap och förståelse för hur samhället fungerar och vad de kan göra för att vara med och ta ansvar för vår gemensamma trygghet i Sverige. Genom programmet får de verktyg för att kanalisera sitt engagemang och skapa ett tryggare lokalsamhälle. Ordet Mpower är en ordlek på empowerment, det vill säga egenmakt, och det handlar helt enkelt om att genom kunskap stärka sig själv och därmed vilja gå från ord till handling. Mpower genomförs med stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Lästips:

07 - Att vara genusrådgviare i fält

För att säkerställa att både kvinnors, mäns, flickors och pojkars behov tas tillvara i till exempel en fredsbevarande mission tillsätts befattningen genusrådgivare. Susanne Axmacher hade den rollen i EU missionen i Chad 2008 där den breda arbetsbeskrivningen var att integrera resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet i hela missionen. Susanne berättar om hur hon jobbade med att sprida kunskapen om resolution 1325 i förbandet och varför arbetet med 1325 är viktigt för att ta tillvara allas behov.

Lästips:

06 - Om att göra civilkurage till norm

Peter SvenssonFör att förebygga och förhindra våld i nära relationer tog Peter Svensson initiativ till Huskurage. Det är en metod för att få grannar att förstå varför och hur man ska agera vid oro för våld i nära relationer eller av omtanke för ett barn som kanske far illa. Att visa civilkurage helt enkelt. Peter har länge arbetat med våldsprevention och föreläser om normbrytande arbete samt machokultur. Tillsammans med Nina Rung skapade han den policy som blev Huskurage och som av polisen kallas den enda primärpreventiva våldsförebyggande åtgärden för våld i nära relation.

Lästips:

05 - Sveriges ambassadör för mänskliga rättigheter

Annika Ben DavidMot bakgrund av den negativa globala utvecklingen under de senaste åren där det demokratiska utrymmet minskat och de mänskliga rättigheterna ifrågasätts alltmer återinrättade regeringen den fristående tjänsten som ambassadör för mänskliga rättigheter. Målet är att höja den svenska profilen för mänskliga rättigheter och demokrati i utrikespolitiken. Till MR-ambassadör utsågs Annika Ben David som närmast kommer från uppdraget som Sveriges ambassadör till DR Kongo. I Lottapodden nr 5 möter du Annika Ben David som berättar om sin nya roll och hur hon kommer arbeta för att försvara mänskliga rättigheter.

Lästips:

Sidor