Kvinna skriver på laptop

Kansli

Svenska Lottakårens kansli arbetar bland annat med uppdrags- och utbildningsplanering, marknadsföring, information, ekonomi och övrig administration.

Du kan nå kansliet via telefon - 08-666 10 80. 

  • tryck 1:  om du har frågor om en utbildning du har sökt
  • tryck 2: för frågor om medlemskap eller vill veta mer om våra utbildningar. Här svarar våra medlemsrådgivare.
  • tryck 3: om du är funktionär och behöver administrativt stöd
  • tryck 4: om du jobbar på en myndighet och vill ställa frågor om hur Svenska Lottakåren kan stödja i händelse av en kris eller höjd beredskap

Generella frågor, medlemsadministration, Lottashopen
info[at]svenskalottakaren.se
Administratör - Ylwa Wolf

Frågor om medlemskap eller information om utbildningsvägar (medlemsrådgivarna)
fraga[at]svenskalottakaren.se 

Utbildningsfrågor
utbildning[at]svenskalottakaren.se 
Uppdrags- och utbildningsstrateg - Anna Katz
Uppdrags- och utbildningssamordnare avtal och överenskommelser - Lynn Larsson och Moona Åberg
Uppdrags- och utbildningssamordnare ungdom och medlem - Åsa Bergquist
Projektledare Stab FM - Ann Bark
Projektledare Fältkock -  Annelie Thor
Projektledare civilt försvar - Britta Christott
Projektledare Sköt Dig Själv/När Det Oväntade Händer/Fakta och sanning i en demokrati/Demokratitorget - Ylwa Wolf, Nina Wallin

Ersättning/arvode i samband med utbildning
ekonomi[at]svenskalottakaren.se 
Ekonomiansvarig - Josefin Lönberg
Ekonomiadministratör - Susanne Wredberg

Kommunikation
Kommunikatör - Maria Öst

IT och säkerhetsfrågor
Ekonomiansvarig - Josefin Lönberg

Kanslipersonal

Generalsekreterare och kanslichef
Anna Nubäck
Kanslichef med personal- och arbetsmiljöansvar. Operativt och strategiskt ansvar för verksamheten. Föredragande och med ansvar att ta fram underlag för beslut i överstyrelsen.
Kvalificerad administratör, Projektledare beredskapskurser för allmänheten
Ylwa Wolf
Ansvarar för internservice och kontorsadministration.
Ansvarar för medlems- och kåradministration. Administrerar medaljer.
Uppdaterar digitalt infomaterial för medlemmar och kårer (webbsidan och funktionärshandboken).
Samordnar och leder vissa arbetsgrupper.
Kontakt för medlemsrådgivarna.
Ansvarar för att planera, genomföra och följa upp projekt Sköt Dig Själv/När Det Oväntade Händer/Fakta och sanning i en demokrati/Demokratitorget.
Ekonomiansvarig och IT-/säkerhetschef
Josefin Lönberg
Ansvar för löpande redovisning.
Genomför utbetalning av ersättning till instruktörer, elever och förtroendevalda.
Ansvar för ekonomiska underlag vid strategiska beslut av ekonomisk karaktär och dess genomförande.
Ansvar för prognoser, uppföljningar och bokslut.
Ansvar för systemutveckling och förvaltning av webbsida och medlemssystem.
Uppdrags- och utbildningssamordare, avtal och överenskommelser civilt
Moona Åberg
Ansvar för årsplanering, administration av uppdrag och uppdragsutbildningar från myndigheter.
Stödjer och är rådgivande i utbildningsfrågor kopplade till myndighetsuppdrag.
Ansvar för att motivera och vägleda organisationens blivande och tjänstgörande instruktörer i deras fortsatta roll i organisationen.
Leder och samordnar vissa arbetsgrupper.
Ansvarar för utbildningsplaner och utbildningsavtal.
Uppdaterar digitalt informationsmaterial till kurser.
Ansvar för licenser på riksförbundets digitala mötesplattformar.
Samordnar och leder vissa arbetsgrupper.
Projektledare beredskapskurser för allmänheten
Nina Wallin
Ansvarar för att planera, genomföra och följa upp projekt Sköt dig själv/När det oväntade händer/Fakta och sanning i en demokrati/Demokratitorget.
Uppdrags- och utbildningssamordnare avtal och överenskommelse militärt
Lynn Larsson
Ansvar för årsplanering, administration av uppdrag och uppdragsutbildningar från myndigheter.
Stödjer och är rådgivande i utbildningsfrågor kopplade till myndighetsuppdrag.
Ansvar för att motivera och vägleda organisationens blivande och tjänstgörande instruktörer i deras fortsatta roll i organisationen.
Leder och samordnar vissa arbetsgrupper.
Ansvarar för utbildningsplaner och utbildningsavtal.
Kontakt för militära kontaktpersoner.
Uppdrags- och utbildningssamordnare, ungdom och medlem
Åsa Bergquist
Ansvarar för årsplanering, administration av uppdrag och utbildningar för ungdomar och medlemmar.
Stödjer och är rådgivande i utbildningsfrågor.
Ansvar för att motivera och vägleda organisationens blivande och tjänstgörande instruktörer i deras fortsatta roll i organisationen.
Leder och samordnar vissa arbetsgrupper.
Projektledare beredskapskurser för allmänheten
Rebecca Ahlner
Ansvarar för att planera, genomföra och följa upp projekt Sköt Dig Själv/När Det Oväntade Händer/Fakta och sanning i en demokrati/Demokratitorget.
Kommunikatör
Maria Öst
Operativt ansvar för intern och externa kommunikation inklusive de kanaler som riksförbundet äger.
Ansvar för att ge stöd och verka rådgivande i kommunikationsfrågor till både överstyrelsen och kårerna.
Ansvarar för planering, genomförande, uppföljning och rapportering av kampanjer.
Leder och samordnar vissa arbetsgrupper.
Genomförviss utbildning inom området för funktionärer.
Ansvar för Lottakårens profilprodukter.
Uppdrags- och utbildningsstrateg
Anna Katz
Ansvarig för att hålla ihop helheten i organisationens uppdrag- och utbildningsverksamhet. Planerar och deltar i dialoger och samordning med uppdragsgivare och andra frivilligorganisationer kring utbildning och bemanning. Leder tillsatta arbetsgrupper inom ansvarsområdet.
Ansvarar för att ta fram underlag för organisationens strategiska beslut gällande utbildningsuppdraget.
Deltar i planeringskonferenser nationellt och internationellt som gagnar organisationens utbildningsverksamhet.