Överstyrelsen

Lottaöverstyrelsen (LÖ) är organisationens högsta beslutande organ mellan riksstämmorna. LÖ leder organisationen mellan riksstämmorna med utgångspunkt från de beslut som riksstämman tagit.

Presidiet består av rikslottachefen, de två vice ordföranden och generalsekreteraren. Mellan överstyrelsens möten arbetar presidiet med frågor som överstyrelsen gett dem i uppdrag att bereda. 

Rikslottachefen är även styrelsens ordförande. Antalet vice ordförande väljs vid varje riksstämma, den här perioden har organisationen två.

Varje ledamot och ersättare i överstyrelsen har ansvar att vara kontaktperson mot ett antal kårer fördelade på län. Vilken kontaktperson som ansvarar för vilket/vilka län ser du nedan hos repsektive person.

Riksförbundets ordförande är också en förtroendevald befattning som väljs vid varje riksstämma. 

Presidiet

Ann-Sofie Esperi, vice ordförande SLK överstyrelse 2022 - 2024
Vice ordförande
Ann-Sofie Esperi
Ansvar för militära uppdrag och processer med extra fokus på förplägnad, ungdomar och Armén.
Lottakår
Kalix lottakår

Ledamöter

Ersättare

Riksförbundets ordförande

Riksförbundets ordförande väljs vid riksstämman. Riksförbundets ordförande leder riksstämman. Riksförbundets ordförande är en person med anknytning till politiken.