Överstyrelsen

Lottaöverstyrelsen (LÖ) är organisationens högsta beslutande organ mellan riksstämmorna. LÖ leder organisationen mellan riksstämmorna med utgångspunkt från de beslut som riksstämman tagit.

Presidiet består av rikslottachefen, de två vice ordföranden och generalsekreteraren. Mellan överstyrelsens möten arbetar presidiet med frågor som överstyrelsen gett dem i uppdrag att bereda. 

Rikslottachefen är även styrelsens ordförande. Antalet vice ordförande väljs vid varje riksstämma, den här perioden har organisationen två.

Varje ledamot och ersättare i överstyrelsen har ansvar att vara kontaktperson mot ett antal kårer fördelade på län. Vilken kontaktperson som ansvarar för vilket/vilka län ser du nedan hos repsektive person.

Riksförbundets ordförande är också en förtroendevald befattning som väljs vid varje riksstämma. 

Presidiet

Ledamöter

Cecilia Agri, ledamot i överstyrelsen
Ledamot
Cecilia Agri
Kontaktperson för kårer inom MR M (Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län).
Lottakår
Sollentuna lottakår
Emma Backlund, ledamot i överstyrelsen
Ledamot
Emma Backlund
Kontaktperson för kårer inom MR N (Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län).
Lottakår
Boden-Luleå lottakår
Ann-Sofie Esperi, ledamot i överstyrelsen
Ledamot
Ann-Sofie Esperi
Kontaktperson för kårer inom MR N (Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län).
Lottakår
Kalix lottakår
Margareta Olander, ledamot i överstyrelsen
Ledamot
Margareta Olander
Kontaktperson för kårer inom MR S (Skåne, Blekinge, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län) samt Gotlands län.
Lottakår
Karlshamns lottakår
Sally Silfveroxel, ledamot i överstyrelsen
Ledamot
Sally Silfveroxel
Kontaktperson för kårer inom MR V (Västra Götalands, Hallands, Örebro och Värmlands län).
Lottakår
Göteborgs lottakår
Annika Sällvik, ledamot i överstyrelsen
Ledamot
Annika Sällvik
Kontaktperson för kårer inom MR S (Skåne, Blekinge, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län) samt Gotlands län.
Lottakår
Lunds lottakår

Ersättare

Annica Emtegård, ersättare i överstyrelsen
Ersättare
Annica Emtegård
Kontaktperson för kårer inom MR M (Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län).
Lottakår
Stockholms marinlottakår
Anette Hagvall, ersättare i överstyrelsen
Ersättare
Anette Hagvall
Kontaktperson för kårer inom MR V (Västra Götalands, Hallands, Örebro och Värmlands län).
Lottakår
Vänersborgs lottakår

Riksförbundets ordförande

Riksförbundets ordförande väljs vid riksstämman. Riksförbundets ordförande leder riksstämman. Riksförbundets ordförande är en person med anknytning till politiken.