Lottapodden | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Lottapodden

Samtal om fred och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Varannan vecka kan du lyssna på ett nytt avsnitt, vart du vill, när du vill.

Prenumerera på Lottapodden i Apple Podcast, Podbean eller Spotify så missar du inte ett avsnitt.

90 - Fler och fler kvinnor gör värnplikten

Christina Malm, GD Totalförsvarets rekryteringsmyndighetI vintras fick tjejer och killar födda 2002 ett brev hem från Rekryteringsmyndigheten med en uppmaning att fylla i mönstringsunderlaget. Värnplikten är ju numera könsneutral men hur många tjejer gör egentligen värnplikten? Christina Malm, generaldirektör på Rekryteringsmyndigheten, berättar hur statistiken ser ut. Det som är tydligt i mönstringsunderlaget är att fler killar än tjejer väljer att svara ja på frågan om de är villiga att göra värnplikten. 

Lästips:

89 - Jämställdhetsintegrering gynnar både kvinnor och män

Gabriela Elroy, FBAGabriela Elroy är ansvarig för FBA:s program för kvinnor, jämställdhet och unga. Hon har länge jobbat med jämställdhetsintegrering och sett att arbetet har fokuserat på kvinnor, vilket absolut behövs, men vi kan inte jobba med kvinnor i isolation enbart. Gabriela argumenterar för att vi i vardagen måste analysera vad vi vill göra för att systematiskt arbeta med att med små steg skapa förändring för att minska ojämställdheten. I grunden handlar det om att allt vi gör får påverkan på kvinnor och män och vi behöver när vi planerar identifiera hur det påverkar kvinnor och män. 

Lästips

 

88 - "Jag vill sprida kunskap om krisberedskap"

Christel BergströmChristel Bergström är medlem i Östra Skaraborgs lottakår och brinner för krisberedskapsfrågor. Tidigare har hon jobbat med krisberedskap och krisfrågor i sitt civila jobb och kände att hon i Svenska Lottakåren kunde hitta möjligheter att på nytt arbeta med de frågorna. Krisberedskap och särskilt totalförsvar är ju högaktuellt just nu och för Christel är det viktigt att samhället jobbar tillsammans för att klara av kriser bättre. Christel har valt att utbilda sig mot ett militärt avtal, ett val som inte var helt självklart från början. 

Lästips:

87 - Kvinnors deltagande spelar roll

Margareta WahlströmPå uppdrag av regeringen driver Folke Bernadotteakademin ett kvinnligt fredsmedlarnätverk som ska kunna bidra till fredsprocesser runt om i världen. Margareta Wahlström, ordförande för Svenska Röda Korset, är en av de erfarna kvinnor som ingår i nätverket. I Lottapodden berättar hon om nätverket, dess uppgift och varför hon valt att engagera sig i det. Nätverket stödjer kvinnor att se hur de kan bli en del av fredsprocessen. Många gånger handlar det om att hjälpa till att skapa nätverk eftersom det i grunden handlar om att kvinnor stödjer andra kvinnor.

Lästips:

86 - Gråzon skapar osäkerhet

Daniel Jonsson, FOIVad händer egentligen med ett samhälles robusthet om det möter en motståndare som medvetet i gråzonen utsätter samhället för återkommande prövningar? Daniel Jonsson, forskningsledare på FOI, reder ut begreppet gråzon och funderar över vad försvarsvilja egentligen betyder idag. Vi har ett samhälle idag som på många sätt är väldigt effektiv och slimmat men vi har för lite redundans. Det skapar sårbarhet vid en större kris och vi kommer då behöva vänja oss vid att klara oss utan mycket av det vi är vana vid.

Lästips:

85 - 1325 får inte bara bli ord på ett papper

ann Linde, utrikesministerFNs resolution 1325 antogs för 20 år sedan. Utrikesminister Ann Linde berättar om varför det är viktigt att kvinnor är med i fredsprocesser och lyfter ett antal goda exempel. Att kvinnor finns med i fredsprocesserna är viktigt dels för att freden blir hållbarare men också för att frågor som till exempel användandet av sexuellt våld som vapen inte ska glömmas bort. Sverige arbetade systematiskt under sin tid i Säkerhetsrådet 2017-2018 för att lyfta resolutionerna och för utrikesministern är det viktigt att resolutionerna inte bara blir ord på papper utan att det blir verkstad. Det handlar om ledarskap och ansvarsutkrävande för att fler länder ska göra verklighet av resolutionerna. 

Lästips:

84 - "Vi är kvinnor som stöttar varandra"

Hanna KarpmyrHanna Karpmyr är relativt nybliven lotta men har redan hunnit med mycket och fått kunskaper som gjort att hon växt som person. För Hanna är det viktigt att ha ett engagemang för samhället och själv har hon valt att bli stabsassistent i Stabspoolen. Hanna har under hösten tillsammans med ett gäng kvinnor startat upp Uppsala lottakår igen och ser fram emot att tillsammans med medlemmarna bygga uppverksamheten i kåren. För Hanna är Lottakåren en arena för att träffa fler kvinnor med samma driv och kraft som henne själv och ger en möjlighet att stärka varandra. 

Lästips:

83 - Jämställdhet bygger det bästa laget

Annika-Lindroth, polismästare i region StockholmHur står det till med jämställdheten inom Polisen? Annika Lindroth, polismästare i region Stockholm, berättar hur arbetet med jämställdhet ser ut idag. En internrevision tittade på kulturen inom myndigheten och fann att det finns positiv kultur men även negativ kultur som påverkar beslut och ledning negativt. För en myndighet som är demokratins yttersta försvarare behöver så klart verksamheten ha en kultur som är inkluderande och ser varje individ som en resurs. En del av kulturen handlar om jämställdhet. Något som blir extra viktigt nu när Polisen ska växa med många nya medarbetare. 

Lästips:

82 - Säkerhet bygger vi tillsammans

Dan Eliasson, MSBVi kanske aldrig levt under så goda förhållanden som vi gör just nu men samtidigt känner vi att vi är sårbara och det finns många risker i samhället. Då är det extra viktigt att olika aktörer träffas, jämför intryck och ser hur de kan utveckla sina system för att både förebygga och hantera samhällspåfrestningar. Det händer mycket just nu hos många aktörer i det offentliga Sverige eftersom planeringen för civilt försvar är i full gång och under 2020 ska systemet prövas i den största övningen på 30 år, TFÖ 2020. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är tillsammans med Försvarsmakten ansvarig för att genomföra övningen. Dan Eliasson, GD på MSB, berättar vad han har för förväntningar på TFÖ 2020, men även varför Sverige är värt att försvara. 

Lästips:

81 - Mitt land finns inte kvar

Indira Stefanovic1993 kom Indira Stefanovic till Sverige efter att ha flytt kriget i Jugoslavien. Med falskt intyg lyckades hon komma med en av Röda Korsets konvojer ur den belägrade staden Sarajevo. Det var första steget på en lång resa som med 20 minuters marginal gjorde att Sverige blev hennes nya hemland. Indira berättar om hur det var att leva med den ständiga vetskapen om att hon när som helst skulle kunna dö, om mötet med det svenska samhället och hur hon önskar att flyktingar ska tas emot. 

Lästips:

Sidor