189 - Kvinnor möter karriärhinder i Försvarsmakten

13 juni 2024
Monia Lougui

Försvarsmakten har behov av att fler kvinnor väljer en karriär inom myndigheten men har svårt att behålla dem. Monia Lougui, FOI, ser i sin forskning att det går inte att enbart titta på den egna organisationen för att förstå varför kvinnor väljer bort en karriär utan man behöver även titta på vilka externa faktorer som lockar kvinnorna att lämna. En social faktor som påverkar kvinnors karriär inom Försvarsmakten är att det är svårare för kvinnorna att bygga de nätverk om behövs.  

Lästips: