Stockholms marinlottakår

Vårfest INSTÄLLD!

arr: Stockholms lottakår
Inbjudan kommer senare