03 - Agenda 2030 | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

03 - Agenda 2030

Louise Olsson25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla och att uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor. Från och med 1 januari i år har världens ledare åtagit sig att leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. För Sveriges del så har regeringen gett i uppdrag till flera statliga myndigheter att kartlägga och redovisa hur deras verksamheter bidrar till Sveriges möjlighet att uppnå de globala målen. Gäst är Louise Olsson, senior rådgivare på Folke Bernadotteakademin.

Lästips: