04 - Om kvinnor, fred och säkerhet | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

04 - Om kvinnor, fred och säkerhet

Lena Ag, Secretary General at Kvinna till Kvinna. Photo Ester SorriKvinnors speciella utsatthet för sexuellt våld i konflikter uppmärksammades i samband med Balkankrigen och folkmordet i Rwanda, en utsatthet som forskare kan se går igen i alla konflikter då sexualiserat våld används som ett vapen. Men man såg också den positiva kraft som kvinnor var i försoningsarbetet. Att kvinnors roll i konflikter nu uppmärksammades ledde småningom till resolution 1325. Samtal med Lena Ag, generalsekreterare på Kvinna till Kvinna, om FN:s resolution 1325 som handlar om kvinnors roll i konflikter. Och de konflikter som vi får rapporter om i media kommer på ett vis hit när människor flyr området och tar sig till Sverige för att hitta en ny trygghet. Lena betonar vikten av samhällsengagemang där ett medlemskap i till exempel Svenska Lottakåren kan vara ett sätt för att bidra till sammanhållning i samhället.

Lästips: