118 - Demokratisk beredskap, en introduktion

29 april 2021

Del ett av sju i miniserien Demokratisk beredskap. En förutsättning för en stark demokrati är att människor engagerar sig, känner ansvar och ägarskap för den och står bakom dess principer. För att vi ska kunna vara delaktig i att främja, förankra och försvara demokratin behöver vi kunskaper om hur demokratin fungerar, hur spelreglerna ser ut, hur man kan påverka och vad det betyder för mig och dig och för oss allihopa. Med kunskap stärker vi vår demokratiska beredskap. I det första avsnittet i mini-serien introducerar vi begreppet demokratisk beredskap.

Lästips:

Photo by Hannah Busing on Unsplash