148 - Tillsammans är vi det svenska folkförsvaret

7 juli 2022
Robert Trupp - Lottapodden nr 148

Robert Trupp, Försvarsmakten, arbetar med att stärka kunskapen om totalförsvaret och Försvarsmaktens roll bland ungdomar. Målet är att ungdomarna ska förstå hur de kan bidra till totalförsvaret och hur vi tillsammans tryggar vår demokrati. Vi behöver solidariskt hjälpas åt men då behöver vi också förstå vår egen roll i helheten. Robert trycker på att hela samhället behöver göra saker tillsammans för att öka försvarsviljan.

Lästips: