154 - Lottalivet ger stark gemenskap och utveckling

27 oktober 2022
Esther Meyer-Malmborg

Esther Meyer-Malmborg är medlem i Stockholms marinlottakår och har ett långt engagemang i ett militärt avtal. Esther valde att bli stabsassistent i Försvarsmakten - det fanns inte annat än ett militärt avtal att välja på när hon blev lotta. Esther berättar att hon haft mycket nytta av sina lottakunskaper även i sitt arbetsliv. Numera är hon även engagerad i kårstyrelsen och är med och bidrar till att stärka den lokala gemenskapen bland medlemmarna i marinlottakåren men också i hela Stockholmsområdet.

Lästips: