161 - Skolan en del av vårt civila försvar

2 mars 2023
Maria Elmér, Skolverket. Gäst i Lottapodden nr 161.

Maria Elmér är undervisningsråd på Skolverket som i strukturreformen av krisberedskap och civilt försvar i oktober 2022 blev beredskapsmyndighet. Skolan är en viktig del i civil beredskap i och med att det är där vi lär oss vad demokrati är och hur vi gör demokrati tillsammans. Skolverket tittar nu på vad skolväsendet behöver för att kunna fortsätta bedriva undervisning även under höjd beredskap. 

Lästips: