163 - Svenskarnas försvarsvilja är hög

30 mars 2023
Magnus Karlsson, Marie Cedershiöld högskola

Magnus Karlsson leder ett femårigt forskningsprojekt på Marie Cedershiöld högskola om civilsamhället i kris. Projektet har under sitt första år bland annat frågat 5000 svenskar via en enkät om deras försvarsvilja, både i händelse av kris och krig. Resultaten visar att 9 av 10 är villiga att göra en insats, en otroligt hög siffra. Dessutom är en stor andel beredda att hjälpa andra genom att dela med sig av det man själv har.

Lästips: