164 - Skolornas fredspris stärker demokratiarbetet i skolan

13 april 2023
Charlotta Granath

Charlotta Granath berättar om Skolornas fredspris och hur nomineringen går till. Priset är ett initiativ som startades av förintelseöverlevaren Emerich Roth. Målet med priset är att utbilda unga till reflekterande och empatiska medmänniskor och träna dem till ansvarsfulla samhällsmedborgare genom ett kunskapslyft. I år delas Skolornas fredspris ut på Bokmässan och Svenska Lottakåren bidrar med utbildningsinsatser till de tre finalisterna.

Lästips: