166 - Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

11 maj 2023
Metodstöd för kartläggning av tre våldstyper

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Så lyder det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet. BRÅ och Jämställdhetsmyndigheten har tillsammans tagit fram ett metodstöd för att kartlägga några av de brottstyper som främst drabbar kvinnor och som tenderar att förbises i lokalt brottsförebyggande arbete. Lina Lundborg och Carl Gynne berättar hur metodstödet är tänkt att ge stöd till praktiker för att kartlägga brottstyperna och därmed kunna prioritera resurser på bästa sätt. Lina och Carl ger också en överblick över utmaningarna kopplat till de våldstyper som metodstödet fokuserar på men lyfter också hur viktigt det är att vi alla hjälps åt att reagera i vardagen för att belysa våldet.

Lästips: