168 - Förutsättningar för ett bra ledarskap

8 juni 2023
Händer i olika färger som samlas i mitten, en röd hand pekar ut riktningen

Del två av sju i poddserien Stärk ditt ledarskap.
Våra beteenden som ledare påverkas av vem vi är som person. Det finns grundläggande förutsättningar som påverkar hur jag är som ledare som i sin tur påverkar de önskvärda kompetenser som ledarrollen kräver. I det här avsnittet dyker vi ner i det ben i ledarskapsmodellen som beskriver ledarens grundläggande förutsättningar och beskriver de önskvärda kompetenserna. Vissa förutsättningar kan vara svåra att förändra. Ju bättre du förstår dina förutsättningar desto större chans att du kan kliva in i rätt ledarroll så att du får bästa förutsättningar för att lyckas i ditt ledarskap.

Lästips: