169 - Omgivningen påverkar ledarskapet

22 juni 2023
Händer i olika färger som samlas i mitten, en röd hand pekar ut riktningen

Del tre av sju i poddserien Stärk ditt ledarskap.
Som ledare är din vardag att hantera en komplex miljö med kontinuerliga förändringar. Det innebär att du behöver ha koll inte bara på dig själv utan även omgivningens krav. Det handlar om hur en organisation väljer att organisera sig och den kultur som tillsammans skapas i organisationen. Med kunskap om hur ledarskap och medarbetarskap samspelar kopplat till omvärldens krav kan du som ledare reflektera över hur du bäst stödjer den grupp du leder för att den ska utvecklas framåt.

Lästips: