170 - Beteenden som bidrar till ett gott ledarskap

6 juli 2023
Händer i olika färger som samlas i mitten, en röd hand pekar ut riktningen

Del fyra av sju i poddserien Stärk ditt ledarskap.
En ledares faktiska beteende och hur framgångsrikt det blir beror på en samverkan mellan individ, omgivning och situation. Våra beteenden tolkas av de vi leder som att vi har en viss ledarstil. I ledarskapsmodellen delas ledarstilarna in i tre olika typer av ledarbeteenden; destruktiva, konventionella och utvecklande beteenden. Klara Rapp hjälper oss att förstå hur konventionella och utvecklande ledarskapsbeteenden skiljer sig åt och hur du kan stärka dina utvecklande beteenden för att ditt team ska kunna arbeta så effektivt som möjligt.

Lästips: