25 - Demokrati är en färskvara | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

25 - Demokrati är en färskvara

Charlotta Granath, lärare, klargör vad demokrati är och hur hon omsätter demokratin praktiskt i arbetet med sina elever genom att de får uppleva den genom demokratiska arbetssätt - att lyssna, diskutera, granska. På så sätt jobbar de med sina medborgerliga kompetenser och bidrar till samhällsutvecklingen. Demokrati handlar om att alla ska få vara med och bidra. Den ger oss en gemensam plattform där vi kanske inte alltid är överens men där vi ändå respekterar varandras åsikter och lyssnar på varandra. På så sätt skapar vi tillsammans ett bättre samhälle.

Lästips