30 - Samverkan nyckeln för nya totalförsvaret | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

30 - Samverkan nyckeln för nya totalförsvaret

Ann Ödlund - FOIAnn Ödlund, forskare på FOI, berättar om forskningen kring det nya totalförsvaret. Det handlar om att dra lärdom av historien men att anpassa efter den komplexitet som finns i samhället idag och ha en långsiktighet i planeringen. Samverkan är en nyckel men även att kommuner lyckas engagera sina medborgare att förstå vikten av att skaffa sig kunskap om var de vänder sig när det oväntade händer. Och civilsamhället är en viktig spelare i att skapa försvarsvilja.

Lästips: