47 - Ändrade normer ger bättre resultat för idrotten | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

47 - Ändrade normer ger bättre resultat för idrotten

Daniel Alsarve jobbar med jämställdhet i idrottsföreningar i Örebro län. Arbetat handlar om att väcka förståelse för hur normer och attityder påverkar våra prestationer och varför ett jämställdhetsarbete gynnar lagens utveckling. Idrottsrörelsen når en stor del av befolkningen, inte bara utövarna utan även alla som är engagerade runtom från tränare till ideellt engagerade till föräldrar och supporters. Att idrottsrörelsen jobbar med dessa frågeställningar får positiva påverkningar på hela samhället menar Daniel. Genom att jobba med en grupps värderingar och sätt att se på andra och på sig själva blir gruppen tryggare, individerna känner sig accepterade och respekterade för den de är och då kan de fatta bättre beslut och det stärker i slutändan lagets prestation och resultat.

Lästips: