85 - 1325 får inte bara bli ord på ett papper | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

85 - 1325 får inte bara bli ord på ett papper

ann Linde, utrikesministerFNs resolution 1325 antogs för 20 år sedan. Utrikesminister Ann Linde berättar om varför det är viktigt att kvinnor är med i fredsprocesser och lyfter ett antal goda exempel. Att kvinnor finns med i fredsprocesserna är viktigt dels för att freden blir hållbarare men också för att frågor som till exempel användandet av sexuellt våld som vapen inte ska glömmas bort. Sverige arbetade systematiskt under sin tid i Säkerhetsrådet 2017-2018 för att lyfta resolutionerna och för utrikesministern är det viktigt att resolutionerna inte bara blir ord på papper utan att det blir verkstad. Det handlar om ledarskap och ansvarsutkrävande för att fler länder ska göra verklighet av resolutionerna. 

Lästips: