2020 prövas hela totalförsvaret | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

2020 prövas hela totalförsvaret

Foto: Martin Eneborg. Försvarsmakten

Du har säkert inte missat att totalförsvarsplaneringen återupptagits. Det innebär att verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för ett krig utvecklas och stärks. En del i den utvecklingen är totalförsvarsövning 2020, TFÖ 2020.

Övningen ska bidra till att öka Sveriges totalförsvarsförmåga och kommer att engagera många delar av samhället, både militära och civila, offentliga och privata, på framför allt central och regional nivå, men även på lokal nivå. Myndigheten för samhällsskydd, MSB och Försvarsmakten leder tillsammans arbetet med att planera, genomföra och utvärdera övningen som är den första totalförsvarsövningen sedan 1987.

Övningens övergripande mål är att skapa förutsättningar för det civila och militära försvaret att tillsammans, inom ramen för totalförsvaret och under höjd beredskap, skydda samhällsviktiga funktioner, värna civilbefolkningen och försvara landet mot väpnat angrepp genom:

  • samverkan och ledning
  • gemensam inriktning, samordning och prioritering av tillgängliga resurser
  • gemensam inriktning och samordning av information och kommunikation

Vi professionellt frivilliga i de frivilliga försvarsorganisationerna har också en viktig roll i övningen. Både du som har ett militärt avtal och du som har en civil överenskommelse kommer ha möjighet att delta i övningen på lokal nivå. 

Vi har alla en viktig del i totalförsvaret men som medlem i en frivillig försvarsorganisation, som Svenska Lottakåren, har du ett extra viktigt uppdrag att hjälpa till att sprida information för att stärka försvarsviljan. Totalförsvaret utgör en del av den tröskel som ska avhålla andra från att vilja angripa eller utöva påtryckningar mot Sverige.

Mer information om totalförsvaret och TFÖ 2020 hittar du på länkarna nedan. Svenska Lottakåren har tagit fram en skrift som beskriver totalförsvaret och det breddade säkerhetsperpektivet utifrån vår horisont.

svenska_lottakaren_och_totalforsvaret.pdf

Ladda ner