"Alla stora räddningsinsatser är beroende av ideella krafter" | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

"Alla stora räddningsinsatser är beroende av ideella krafter"

I en artikel i Tjugofyra7 reflekterar Helena Lindberg, generaldirektör på MSB, över en text hon skrev före sommaren där hon bland annat tryckte på behovet av förebyggande arbete för att kunna hantera allvarliga kriser i samhället.

I texten nämner hon också skogsbranden i Västmanland där ideella insatser värderats högt och "inte minst stödet från frivilligorganisationer med kompetens att organisera hjälpinsatser".

Den kompetens vi frivilliga har med oss i och med att vi är utbildade och övade gör att vi på ett effektivt sätt kan stödja en insats direkt från start.

Tjugofyra7: Beroende av ideella krafter