Almedalen 2024: tips på seminarier att se i efterhand

Årets almedalsvecka är slut. Svenska Lottakåren var på plats och tog del av dialogen kring försvar, beredskap och demokrati. Vi tar med oss vikten av att vi alla engagerar oss för att ha en stark beredskap men också vikten av att vi grundar vårt engagemang i vad som är värt att försvara. Här tipsar vi om en del seminarier att se i efterhand för att stärka din egen kunskap.

Publicerad 1 juli 2024
""

Make democracy great again (från fredag 28 juni kl 10.00)
Arrangör: Skandia
Demokrati är det mest värdefulla vi har och den måste skyddas. Läget är kritiskt, bara 13 procent av världens befolkning lever i en fullvärdig demokrati. 2024 är ett supervalår, vad får det för konsekvenser om vi inte tar frågan om demokrati på allvar? Vad måste vi göra för att värna demokratin?

Se även dokumentären Make democracy great again på TV4 Play.

Hur mår vår svenska demokrati och vad gör vi? (från tisdag 25 juni kl 15.45)
Arrangör: Sigtunastiftelsen
På seminariet diskuteras frågan varför västvärldens liberala demokratier pressas tillbaka? Men framförallt vad vi kan och måste göra. Det handlar inte bara om de politiska partiernas ansvar och civilsamhällets olika organisationer. Vad kan det privata näringslivet göra? Vad kan var och en göra? 
Se seminariet på SVT Forum

Vad betyder försvarsvilja för Sverige? (från tisdag 25 juni, kl 16.30)
Arrangör: Försvarsmakten
Om Sverige blir angripet av ett annat land kommer vi aldrig att ge upp. Alla uppgifter att motståndet ska upphöra är falska. Hur mobiliseras försvarsvilja i ett land som inte varit i krig på 200 år? Vad är värt att skydda och försvara?

Gränsöverskridande hot: De inre och yttre hoten mot Sverige (från fredag 28 juni, kl 9.45)
Arrangör: Folk och Försvar
Hoten mot Sverige är i allt högre grad gränsöverskridande och icke-militära. Den tekniska utvecklingen och globaliseringen har bidragit till ett förändrat säkerhetspolitiskt landskap och en allt otydligare gränsdragning mellan inre och yttre säkerhet. Vidare riskerar konflikter utomlands att bidra till inhemsk polarisering, och oroliga tider kan utnyttjas av bland andra våldsbejakande extremister. I det här seminariet kommer Sveriges underrättelsechefer inledningsvis att diskutera hoten mot Sverige, utifrån och inifrån. Hur ser hotbilden ut? Vad har de yttre hoten för betydelse för den inre säkerheten, och vilka utmaningar medför uppluckringen av gränsen mellan inre och yttre hot? I den andra panelen diskuteras det mer lokala och praktiska perspektivet på det förändrade säkerhetsläget. Hur försvårar detta arbetet med den inre säkerheten, kräver det en prioritering bland de säkerhetshot som finns?
Se på Folk och Försvar eller SVT Forum

Desinformation, påverkanskampanjer och AI – framtida utmaningar och så stärker vi motståndskraften (från onsdag 26 juni kl 10.00)
Arrangör: SVT
Hur väl rustat står Sverige inför informationskrig och vad kan samhället och journalistiken göra för att stärka försvaret? Hur väl rustat är Sverige inför påverkanskampanjer? Och hur ser framtiden ut, med tanke på den explosiva AI-utvecklingen? Vilka är de nya journalistiska metoderna och verktygen?
I slutet av seminariet berättar Simon Krona från SVT:s verifieringsdesk om nya journalistiska metoder och verktyg som desken använder för att avslöja felaktigheter och desinformation.

Förbannad dikt och halvsanningar (från 27 juni, kl. 08-00)
Arrangör: Sveriges Radio
Vilka former av desinformation påverkar Sverige idag, och vilken grogrund finns för att den ska få fäste bland befolkningen, jämfört med i andra länder? Hur jobbar svenska medier och nätplattformar för att identifiera och hantera desinformation, och vilka lärdomar finns att hämta från Ukraina?

Hitta fler seminarier

Du hittar ännu fler seminarier hos respektive arrangör.

SVT via SVT Forum

Myndigheten för psykologiskt försvar

Försvarsmakten

Folk och Försvar

Almedalsveckan Play