Almedalen - tips för dig som inte är på plats | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Almedalen - tips för dig som inte är på plats

Även om Almedalen är Sveriges största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor så är så klart inte alla där. För dig som befinner dig på annan geografisk plats tipsar vi här om några seminarier på det försvars- och säkerhetspolitiska området du kan följa via webbsändning.

Under söndag till torsdag kan du följa Svenska Lottakåren på Twitter och Instagram. På plats i Almedalen är vice ordföranden Eva Nolsäter och Ewa Larsson, generalsekreterare Anna Nubäck och kommunikatör Maria Öst.

Söndag 30 juni

16.00-16.45 - Journalists and democracy under attack - the Swedish response
Poverty is not just about a shortage of food and water – it is also about lack of power and a voice. How can development cooperation support those who stand up for freedom of speech and expression when the democratic spaces are shrinking, and authoritarian regimes tighten their grip on the media?

Måndag 1 juli

13.30-14.30 - Ett starkt försvar för Sverige
På kort tid har förutsättningarna för svenskt försvar förändrats. Från att vara en vältrimmad organisation för internationella insatser läggs nu organisationen om för att istället prioritera nationellt försvar. Med detta kommer också helt andra förmågebehov.

15.45-16.35 - Hur rustad är du för en samhällskris? 
När det oväntade händer och Sverige släcks ner - hur har du förberett dig? Vad behöver du vara förberedd på? Vad innebär civilt försvar egentligen? Kan du säkerställa din och din familjs grundläggande behov av mat, värme, vatten och kommunikation?

16.45-17.30 - Hur skyddar vi Sverige i gråzonen mellan fred och väpnad konflikt?
Utvecklingen i omvärlden påverkar Sveriges säkerhet. Hoten har blivit svårare att identifiera och mer komplicerade att hantera. Hur ska vi förebygga, upptäcka och motverka hot i en gråzon mellan fred och väpnad konflikt?

Tisdag 2 juli

8.00-9.00 - Nedsläckt land – det här kan handla om just dig
Stormen Alfrida gjorde 100 000 hushåll strömlösa i januari i år. 900 hushåll var utan ström i ett par veckor. Vad kan vi lära av detta, för många ett jobbig experiment, men som var på riktigt? Hur kan vi samverka bättre – på samhällsnivå och privat?

9.00-9.45 - Så skapar Sverige säkerhet i samarbete
Sverige skapar säkerhet med internationella samarbeten. Men hur fungerar de olika samarbetena, hur långt kan man gå, och hur har resonemangen kring internationella samarbeten förts i försvarsberedningen inför kommande försvarsbeslut?

9.00-9.45 - Mer fred på jorden med kvinnor vid förhandlingsborden – eller?
Ofta hörs argumentet att kvinnor måste inkluderas i fredsförhandlingar men ändå sker detta alltför sällan. Stämmer det att fredsavtal blir mer hållbara om kvinnor är med? Vad säger forskningen? Kvinnor startar sällan krig - varför ska de då förhandla fram freden?

10.00-11.00 - Kris! Vad gör vi?
En allvarlig samhällskris inträffar. Hur samordnar vi insatser från myndigheter, organisationer, företag och frivilliga? Hur arbetar vi med krisberedskap varje dag, lokalt och nationellt? Hur vi hanterar den civila beredskapen under kriser?

10.15-11.00 - Totalförsvarsinformation i skolan - nödvändigt eller?
Kunskap måste ges till ungdomar, om vad som krävs och förväntas nu när mönstringen blivit könsneutral och åter sker med stöd av plikten. Förståelse och acceptans är avgörande betydelse när ungdomar senare ska göra ett val både vad avser militärt- eller civilt försvar.

12.00-13.00 - Spela roll - se vad som händer när näringslivet sköter krisberedskapen
Vad gör företagen i ett scenario där Gotlands elförsörjning slås ut? Hur länge orkar man upprätthålla verksamheten och vad händer sen?

13.00 -13.45 - Vem ska försvara Sverige? – plikt och frivillighet i totalförsvaret
Personalen är gränssättande för totalförsvaret. När planeringen nu går framåt blir frågan vilka det är som ska tjänstgöra i det militära och civila försvaret? Värnpliktsutbildningen har återaktiverats men civilplikten är vilande - vad behövs för att få rätt person på plats i ett nytt totalförsvar?

Onsdag 3 juli

10.30-11.15 - Varför är informationssäkerhetsarbetet inte ett prioriterat område?
Digitalisering är ett nationellt prioriterat område och informationssamhället är här för att stanna. Ändå brister säkerheten kring hur information hanteras i organisationer. Skandalerna avlöser varandra. Varför är det så svårt att få till ett effektivt och systematiskt informationssäkerhetsarbete?

14.15-15.00 - Vill folket försvara sig i gråzon?
I säkerhetspolitiken har linjerna mellan fred och konflikt alltmer suddats ut och i och med totalförsvarsplaneringen har sådan gråzonsproblematik blivit aktuell i svenskt försvar. Vilka effekter har gråzonsproblematiken på planeringen av civilt försvar? Hur påverkas försvarsviljan i ett gråzonsläge?

15.00-15.45 - Peace in Afghanistan – a declaration of war against Afghan women?
There is thriving hope for peace in Afghanistan. The US is talking to the Taliban about a withdrawal of troops from the country. So far the Afghan government has been left out of the talks. Now there is growing concern that the hard-won rights of Afghanistan’s women could be sacrificed in a deal.

16.00-16.45 - Sverige är under attack
SÄPO rapporterar om ökad signalspaning mot våra myndigheter, Försvarsmakten utbildar IT-soldater, 1177:s patientsamtal läcks och vi kopplar upp våra liv mot den digitalisering som tar allt större mark i samhället. Hur väl förberedda är vi mot en digital krigföring?

Torsdag 4 juli

13.00-13.45 - Nya murar och oheliga allianser – Europas nya säkerhetspolitiska läge
Det säkerhetspolitiska läget i Europa är skakigare än på mycket länge. Vad tror forskarna om utvecklingen för Europa om USA:s president motarbetas i kongressen och därför blir mer aktiv i utrikes- och säkerhetspolitiken? Hur påverkas vi av Brexit och spänningar i Östersjöområdet och Arktis?