Anna är Sveriges första kvinnliga stridspilot

Som ung blev Anna Dellham nyfiken på att bli stridspilot - inte främst för att hon ville tjänstgöra i det militära utan för att själva flygningen verkade så himla kul, som hon själv uttrycker det. Hon skrattar och säger att förmodligen hade även filmen Top Gun viss betydelse för hennes val av yrke.

Publicerad 16 januari 2020

Valet var inte självklart – av flera anledningar. Få kvinnor var militärer på 1980-talet och befattningen som stridspilot var inte ens öppen för dem före 1989. Året därpå började Anna sin utbildning.

Idag, nästan trettio år senare, är hon fortfarande Sveriges enda kvinnliga stridspilot. Ytterligare en tjej har dock genomgått grundutbildning och kommer så småningom bli krigsplacerad som stridspilot på JAS 39 Gripen. I hennes fotspår kommer ytterligare kvinnliga flygelever de närmaste åren.

Stridspilotyrket är, kan man konstatera, ett av de mest segregerade som finns.

Det finns dock ingenting i antagningstesterna som innebär att kvinnor skulle ha mindre chans att kvala in på utbildningen än män. Fystesterna är tuffa, men utformade i förhållande till den sökandes kroppsvikt. Psykologiska förmågor som undersöks är bland annat stresstålighet och simultankapacitet.

För Anna Dellham startade utbildningen med fem veckors gröntjänst och därefter grundläggande flygutbildning, följt av taktisk flygutbildning på skolflygplanet SK60. Till en början fick hon fick lära sig att starta och landa, navigera, flyga i olika typer av väder, genomföra avancerad flygning, och att flyga i olika formationer med andra flygplan. Så småningom fick hon också öva luftstrid och markmålsbekämpning.

Hon minns första gången hon flög själv utan lärare.

- Det var ett pass som intellektuellt sett inte innebar så mycket nytt och det var inte nervöst eller oroligt, bara väldigt roligt, säger hon.

Efter lite drygt två år var det dags att gå över till de tunga systemen. Som blivande stridspilot utbildades Anna på AJS 37 Viggen, under decennier tillsammans med JA 37 Viggen ryggraden i det svenska flygvapnet. År 2011 flög hon in sig på JAS 39 Gripen-systemet, ett plan som hon beskriver som ett helt nytt väsen med en avancerad teknik som möjliggör mer fokus på strid än på själva flygningen. Flygplanet har även väldigt bra manöverförmåga, det svänger extremt snabbt och på små ytor.

- Kurvstrid kräver mycket av kroppen på grund av G-belastningen, konstaterar hon. Ett sådant pass är som ett riktigt bra träningspass.

Ser hon sig som en pionjär?

- Jag inser ju att jag är det, men det är ingenting jag tänker på, jag känner mig mer som en del av Försvarsmakten.

Fram tills alldeles nyligen var Anna Dellham chef för statsflyget på Arlanda, en del av F7 transport- och specialflygverksamhet. Statsflyget genomför persontransporter över hela världen av kungahuset, Sveriges regering och den högsta militära ledningen. Nu har hon just påbörjat en tjänst vid Högkvarteret.

Till skillnad från när Anna sökte sig till det militära omfattar värnplikten idag både kvinnor och män. Även om få tjejer än så länge rycker in så bäddar lagändringen för ett mentalt skifte. Utbildningar som tidigare kanske lämnats därhän utan närmare eftertanke blir plötsligt möjliga.

- Det är jätteviktigt att öka antalet kvinnor i försvaret. Det gör att hela organisationen blir bättre resultatet ökar i en organisation med mångfald. Jag tror också att med fler kvinnor kommer normen förändras ytterligare och det blir lättare för tjejer att hitta sin grupp. Även om Försvarsmakten jobbar väldigt mycket med jämställdhet så finns fortfarande ett arbete att göra för att kvinnor ska bli intresserade att söka och för att de ska stanna kvar länge, säger Anna Dellham.

Den återinförda värnplikten ser hon som odelat positiv. Den ger Försvarsmakten tillgång till alla talanger, kvinnor som män, och talar dessutom om för unga människor att de behövs för att Sverige ska fungera.

- Värnplikten blir som ett erkännande av en ung individ att jag är en del av samhällsutvecklingen, säger Anna Dellham.

 

Text: Anna Larsdotter 
www.annalarsdotter.se
Instagram: @warladies