Annette Rihagen – ny rikslottachef

Annette Rihagen, vd för Svensk Kassaservice, blev vid Svenska Lottakårens riksstämma 23 november vald till ny rikslottachef.

Publicerad 27 november 2008

Bland de första uppgifterna att ta tag i återfinns remissvar på Utredningen om frivillig försvarsverksamhet (SOU 2008:101). Utredningen föreslår bland annat att det organisationsstöd som idag ges till de frivilliga försvarsorganisationerna tas bort. Organisationsstödet möjliggör bland annat upplysning och folkförankring kring krisberedskap och försvar i samhället.

- Jag är oroad över att utredaren ganska lättvindigt är beredd att ta bort organisationernas möjlighet att självständigt opinionsbilda och informera människor om behovet av en god krisberedskap i samhället och hur man själv kan hjälpa till om man vill. Vi behöver nu gemensamt fundera på hur staten långsiktigt kan stödja ideella organisationer som bidrar med frivilligt utbildade och övade medborgare i militära och civila kriser, säger Annette Rihagen i en kommentar.

Annette Rihagen, som är medlem i Strängnäs lottakår, har varit vice ordförande i Svenska Lottakårens styrelse i fyra år och tar nu över ordförandeskapet från den avgående rikslottachefen Elisabeth Falkemo.