Att fylla platsen som ledare | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Att fylla platsen som ledare

Grundläggande ledarskap är en utbildning för medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer som har en ledande roll inom samhällets krisorganisation. Det kan vara som förstärkningsresurs vid en myndighet eller ledare i en Frivillig resursgrupp. Simone Björklund Andersson (medlem i Svenska Lottakåren och Svenska Blå Stjärnan) berättar om utbildningen:

Helgerna 21-23/9 och 17-19/10 hölls kursen "Grundläggande ledarskap" för tredje gången gillt. Kursen som arrangeras av Svenska Lottakåren är ett relativt nytt koncept som tagits fram för att ge tillfälle att lära sig mer om ledarskap. Genom teori varvat med pedagogiska övningar så ges varje enskild deltagare möjligheten att fylla platsen som ledare samt att känna tillhörighet i en grupp.

Du får med dig mer än bara nyförvärvade ledarkunskaper: under de två kurshelgerna lär du känna både dig själv och andra i grupp-och ledarskapssituationer samt att du även kommer att kunna knyta nya kontakter inom olika frivilliga försvarsorganisationer.

Kunskap och praktisk erfarenhet som leder till personlig utveckling, utvecklande av gruppdynamik och förmåga att leda andra än dig själv blir till dina nya redskap som behövs i kommande ledarroller och gruppsammanhang!

Vi som gick kursen hösten 2014 hade enormt kul båda helgerna - Tack Lottakåren :)