Begränsningar i genomförande av utbildningar under hösten | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Begränsningar i genomförande av utbildningar under hösten

Vi planerar för att genomföra utbildning under hösten. För att kunna genomföra utbildning säkert och utan att bidra till en ökad smittspridning kommer utbildningarna att genomföras med deltagare regionalt för att undvika långa resor.

Innan sommaren fick vi ett första besked om att vi kunde börja planera för att återigen genomföra utbildning från och med 31 augusti. Försvarsmakten och Hemvärnet har efter det återkommit med tydligare riktlinjer kring hur utbildningarna ska genomföras för att minska smittspridningen. Huvudinriktningen är att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer vilket innebär:

  • Möjlighet att tvätta händerna och använda handsprit
  • Högst 50 personer (elever inklusive instruktörer)
  • Undvika onödiga resor, utbildningar ska ske regionalt
  • Skydda personer som är 70+ och andra riskgrupper

Kansliet ser nu över alla utbildningar, militära såväl som civila, för att kunna bedöma vilka som kommer att kunna genomföras på ett säkert sätt.

Vi behöver säkerställa att utbildningen genomförs regionalt, dvs att deltagarna kommer från ett och samma geografiska område. I detta arbete utgår vi från Försvarsmaktens militärregioner. Vi undersöker även möjligheten att genomföra utbildningen på distans istället och vi säkerställer givetvis även att instruktörerna inte tillhör en riskgrupp.

Detta gör att även om du fått ett besked om att du är antagen på en kurs kan du komma att få besked om att du behöver byta kurstillfälle. Kansliet jobbar nu med översynen och kommer ta kontakt med varje deltagare individuellt för att informera om vad som händer med deras respektive utbildning. Vi ber dig därför ha tålamod. 

Flera av de kurser som var planerade att genomföras under hösten 2020 har ställts in av Försvarsmakten. Detta och att vi kommer att ha en regional begränsning innebär att vi inte kommer att kunna anta alla sökande under hösten 2020. Om du inte kan genomföra den utbildning som är planerad enligt din utbildningsplan uppmanar vi dig att söka motsvarande kurs/kurser 2021.