Bli handledare för grundläggande medlemsutbildningar lokalt | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Bli handledare för grundläggande medlemsutbildningar lokalt

Under 2019 kommer organisationen att satsa på lokal grundutbildning av medlemmarna. Det handlar om ett paket med fyra olika utbildningar som ska rusta medlemmen att bli en god ambassadör för organisationen och de värden vi står för. Nu söker vi dig som vill ta chansen att stärka andra i rollen som utbildare.

Utbildningarna under 2019 är en pilotverksamhet för att testa konceptet som är tänkt att genomföras på fyra ställen i landet. På varje ställe ska fyra olika endagsutbildningar genomföras under året. Det handlar om baskunskaper om organisationen, alltså Lottakunskap, totalförsvarskunskap, FN:s resolutioner om kvinnor fred och säkerhet samt föreningskunskap. Alla fyra utbildningarna kommer genomsyras av vår värdegrund och att vi står för att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara.

Utbildningarna riktar sig till alla (nya och gamla) medlemmar som bor i närheten av orten där utbildningarna genomförs. Medlemmarna som går utbildningen får ingen ersättning för resor eller boende eftersom det handlar om lokal utbildning,

Du som utbildare blir en viktigt del i att stärka engagemanget hos våra medlemmar och därmed bidra till livskraftiga lottakårer. Du får möjlighet att inspirera andra lottor till att hitta sitt engagemang i organisationen, vare sig det är ett avtal hos någon av våra uppdragsgivare eller ett lokalt trygghetsskapande arbete.

Du som utbildare ansvarar för att genomföra alla fyra utbildningar under 2019. Det gör du tillsammans med en handledarkollega. En del av ansvaret är att boka lokal och mat och fika. Du får självklart instruktörsarvode.

Orterna där pilotutbildningen kommer att genomföras är ännu inte bestämda. Utifrån var du och din kollega bor hittar vi tillsammans en lämplig ort dit deltagare lätt kan ta sig. Du och din kollega ska kunna ta sig till den orten utan att behöva övernattning.

Utbildning av dig som utbildare

Om det här låter som något för dig så ser vägen ut så här:

  1. Du och din kollega skickar in varsin intresseanmälan till Anna Katz där ni beskriver varför ni vill åta er uppdraget, om ni har erfarenhet av att utbilda och vilken ort ni ser som utbildningsplats. Det gör ni senast sista september.
  2. Fyra utbildarpar bjuds in till att genomföra instruktörsutbildning 8-9 december 2018 i Stockholm.

Under 2019 utvärderas piloten och överstyrelsens intention är att kunna utöka antalet utbildningsplatser successivt de kommande åren för att alla medlemmar ska kunna få en bra kunskapsgrund att stå på som medlem.