Borås stärker kåren tillsammans med Sensus | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Borås stärker kåren tillsammans med Sensus

Borås lottakårs styrelse tillsammans med Clas Wallin från Sensus Västra Sverige

Den 27 maj träffade Borås lottakårs nya styrelse Sensus Västra Sverige för en styrelsekurs. Detta blev även startskottet för ett strategiskt samarbete. Ett samarbete som vi tror kommer stärka, inte bara oss i nya styrelsen, utan hela Borås lottakår. Borås lottakår och Sensus Västra Sverige har tillsammans beslutat att göra en pilotverksamhet som kommer att vara i ett år, fram till 1 juni 2019.

Målet med pilotverksamheten är att stärka Borås lottakår både genom att öka medlemstalet men också att stärka Lottakårens roll i civilsamhället och vara en god arena där unga kvinnor kan få stöd och ledarutbildningar och goda kvinnliga förebilder för att kunna spela en viktig roll i samhället och för framtiden.

studieförbundet SensusSensus Västra Sverige är ett studieförbund som genom folkbildning har som uppgift att vara behjälpliga för sina medlemsorganisationer och stötta dem och deras verksamhet. Det gör dom genom bildning och använder då studiecirklar och kulturarrangemang som verktyg och genom att stötta en del av verksamheten med ekonomiskt bidrag utifrån verksamhet.

Vi ska prova oss fram tillsammans för att öka Borås lottakårs verksamhet och medlemstal på samma gång som Sensus ökar sin folkbildningsverksamhet i en medlemsförening. Efter ”pilotverksamheten” är slut kommer vi att utvärdera samarbetet och dokumentera detta. Därefter sätter vi oss ned och diskutera hur vi ska gå vidare.

Under denna testperiod så kommer styrelsen i Borås lottakår att får utbildning i hur vi på ett bra och grundläggande sätt kan gör ett bättre arbete för verksamheten. Vi har påbörjat 1.a delen i ” En styrelse som gör skillnad” samt fått genomgång av studiecirklar och kulturarrangemang. Fortsättningsvis kommer vi fördjupa oss i kursen ”En styrelse som gör skillnad” samt titta på andra utbildningar som Sensus tillhandahåller för styrelser. Mål är även att starta upp studiecirklar där kårens medlemmar får möjlighet att genom roliga aktiviteter stärka bandet oss mellan, samt för den enskilde. Vi tittar även på ytterligare utbildningar som ska passa in i aktuell verksamhet.

Löpande under året kommer Clas Wallin eller andra kollegor från Sensus med annan kompetens, vara bollplank och samtalspartner utifrån de behov som styrelsen i Borås lottakår behöver.

Avslutningsvis så vill jag nämna lite hur vi i Borås lottakår tänker kring detta samarbete.

1 Att stärka styrelsens kunskap i hur man på ett effektivt och bra sätt kan arbeta, gör att vi kan öka verksamhetens utveckling på ett positivt sätt.

2 Att kunna erbjuda kårmedlemmar ytligare en plattform för vidare utbildning och aktiviteter gynnar både den enskilda individen som kåren i sin helhet.

3 Kan vi dessutom få in mer pengar i kåren samtidigt som vi stärks, så öppnar det för ytterligare möjligheter för kåren.

Rosmari Engberg
Vice kårchef
Borås lottakår