Camilla vässade kunskaperna om försvars- och säkerhetspolitik | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Camilla vässade kunskaperna om försvars- och säkerhetspolitik

Vid Försvars och säkerhetsakademins dag om Försvarsmakten Försvarsmaktsdagen fick deltagarna bland annat lyssna på Gunnar Karlsson, chef Must. Fotograf: Maja Johnsson, Folk och Försvar

Under fyra heldagar har jag fått chansen att gå utbildningsprogrammet Försvars och säkerhetsakademin, FOSA, där unga tillhörande Folk och Försvars medlemsorganisationerna får chansen att fördjupa och utveckla sina kunskaper inom det försvars- och säkerhetspolitiska området. Fyra tillfällen som har gett mig en chans till att få dela erfarenheter med andra unga som har sitt engagemang på annat håll, men även en chans till ett perspektivbyte.

Vi var 24 deltagare i årets upplaga av FOSA och trots våra olika bakgrunder, engagemang och hjärtefrågor så hade vi den gemensamma nämnaren att alla var där för att lära sig mer. Att få chansen till att fundera över frågeställningar, hitta nya perspektiv och inte minst få chansen till att ifrågasätta, diskutera och ställa frågor till de personer som till vardags arbetar med de ämnen och områden vi berörde ser jag som ett otroligt privilegium. Att med hjälp av våra olika bakgrunder och åsikter diskutera och förstå ämnen som man innan haft en viss uppfattning om gav oss alla förutsättningar för att få ut så mycket som möjligt utav denna utbildningen.

Under dessa fyra tillfällen så har varje dag haft ett nytt tema och vi har bland annat berört demokrati och säkerhet samt totalförsvaret men även ämnen som klimat och säkerhet, terrorism, hot gentemot Sverige och i omvärlden och mänsklig säkerhet. Och som man ser så är säkerhet en röd tråd genom hela utbildningen. Jag personligen är, trots mitt engagemang, hyfsat ny i att diskutera dessa frågor ur ett politiskt perspektiv och att göra detta tillsammans med personer som har andra värderingar och åsikter om ämnen som för mig är självklara var för mig till en början skrämmande. Men nu i efterhand när jag fått chansen att processa och låta alla tankar falla på plats så inser jag hur tacksam jag är som har fått den här möjligheten, och jag är avundsjuk på den personen som får chansen att gå utbildningen här näst.

Vad jag tar med mig från FOSA är tips och trix från SÄPO’s föreläsning, utmaningar som ses för Sveriges totalförsvar och krisberedskap för att fundera över vad jag som aktiv kan göra med mitt engagemang för att bidra till förändring men även frågor som klimat och säkerhet,
frågor som jag tidigare inte lagt något större fokus på. Men framförallt kommer jag ta med mig utbytet och de givande samtal jag fått chansen att ha med övriga deltagare.

Text: Camilla Spångberg, ordförande Ungdomsrådet