Demokratin i fokus i Almedalen | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Demokratin i fokus i Almedalen

Uppladdning för mångfaldsparaden i Almedalen 2018

Årets politikervecka i Almedalen var den 50:e i ordningen och många aktiviteter under veckan har därför handlat om just demokratin ur olika aspekter. Almedalsveckan är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Även i år förmörkades det demokratiska samtalet av krafter som vill nedmontera den.

Svenska Lottakåren, vice ordförande Eva Nolsäter och kommunikatör Maria Öst, fanns på plats under måndag till torsdag för att näverka och följa den försvars- och säkerhetspolitiska debatten. Det blev fyra dagar med många bra samtal men också skrämmande tydligt hur sårbar vår demokrati är i och med att våldsbejakande extremisters närvaro gjorde att organisationer och individer ställde in sin medverkan. Almedalen som ska vara en trygg och säker plats att föra demokratiska samtal på hade ett litet mörkt moln hängande över sig.

Som motvikt fanns ett tydligt massivt motstånd mot att dessa mörkerkrafter ska få ta plats och flera aktioner anordnades för att visa på styrkan hos oss som står upp för de demokratiska värderingarna och allas lika värde. Bland annat slöt 1000-tals personer upp i den mångfaldsparad som för femte året genomfördes under torsdagen. För Svenska Lottakåren var det självklart att gå med och visa att vi tror på att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara.

Demokratin är alltid i fokus under Almedalsveckan men extra mycket i år då veckan firade 50 år. Det fanns många seminarier som diskuterade vart demokratin är på väg och hur vi möter hoten mot den. Svenska Lottakåren genomförde under tisdagen en workshop där vi ville gå från ord till handling, att istället för att prata om faktiskt göra något. Workshopen genomfördes tillsammans med Charlotta Granath som är förstelärare i demokrati och jobbat med att konkretisera demokratiarbetet i skolan under många år. Hon är också verksam i organisationen Demokratibygget.

Under workshopen fick deltagarna ta del av de erfarenheter som Svenska Lottakåren och Charlotta har av vad som gör människor otrygga men också hur vi arbetar med att vända otrygghet till trygghet. Viktigaste delen av workshopen var de samtal deltagarna hade med varandra kring vad som gör dem otrygga och hur de kan agera utifrån sina egna plattformar för att skapa förändring och därmed bidra till ett säkrare och tryggare samhälle. Samtalet är ett kraftfullt verktyg som hjälper till att vidga våra vyer om vi bara tar oss tid att lyssna och ta till oss av vad andra säger. Workshopen blev ett sätt att göra demokrati på riktigt. 

Försvars- och säkerhetspolitik diskuterades vid ett flertal seminarium även om ämnet i år tog mindre plats än tidigare, mycket beroende på prishöjningar som gjorde att Försvarspolitisk Arena inte kunde genomföras.

En hel del seminarium spelades in och vi tipsar om följande för dig som vill hålla dig uppdaterad om försvars- och säkerhetspolitik och kvinnors delaktighet: