Det är häftigt att få visa att kvinnor både vill och kan | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Det är häftigt att få visa att kvinnor både vill och kan

Elisabeth Schimann är polis, och har en gedigen karriär inom försvarsmakten bakom sig genom att ha gjort lumpen i flottan och inom marinen samt flera utlandstjänstgöringar däribland i Libanon, Bosnien och Sydsudan. Hon har varit medlem i Svenska Lottakåren sedan slutet av 70-talet, och tackar en stor del av sin karriär på möjligheterna hon fick genom organisationen.

Som tonåring hade Elisabeth Schimann bestämt sig för att bli yrkesofficer, men på den tiden fick inte kvinnor bli det.
– Då fanns det fortfarande saker som vi tjejer inte fick göra, men jag ville ju vara med om det händer något, jag ville inte vara en av de kvinnor som skulle sätta sig i ett skyddsrum och vänta ut tills männen hade krigat klart däruppe. Jag ville vara med och hjälpa till, säger Elisabeth.

Elisabeth ville ha en utbildning, hon ville ha utrustning, vara förbered och mentalt tränad om ett krig eller en katastrof skulle hända. Så fort hon blev 18 år gammal skrev hon därför på ett avtal med lottakåren för att ingå i
den militära beredskapen.
– Där fick jag utbilda mig och vara med på övningar där jag fick lära mig hur jag skulle ta hand om mig själv i en krissituation, och jag fick vara delaktig i ett större sammanhang med stor kamratskap. Det var häftigt att visa att kvinnor både vill och kan, berättar Elisabeth.

Efter några år så öppnade försvaret upp för kvinnor att ta plats, även om det skulle dröja innan man fick söka de tjänster man ville, och Elisabeth gjorde lumpen på Berga örlogsskolor och åkte sedan på utlandstjänst till Libanon samtidigt som hon sökte till polisskolan – och kom in.

Utvecklas som lotta

Under hela den här perioden har Elisabeth varit aktiv lotta och har genom lottakåren vidareutbildat sig som bland annat instruktör och handledare inom sina områden och har arbetat mycket i det gröna med överlevnad och utlärning. Hon känner att hon har haft stor nytta av sitt engagemang som lotta.
– Det är en fantastisk möjlighet att utveckla sig själv, testa sina gränser, lära sig samarbeta och få arbetsledande funktioner. Den utbildning jag har fått i lottornas regi har gjort fantastiskt mycket för mig – både privat men också i min yrkesroll som polis. Man erbjuds ett fantastiskt kursutbud med både helg- och veckokurser där man får träffa oerhört många starka, sköna människor. Och det kostar inget förutom ett medlemskap.

Är du också sugen på en utmaning?

Svenska Lottakåren är en partipolitiskt obunden, frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor både när det kommer till civil krishantering och landets militära försvar. Du är välkommen oavsett ålder, och du väljer själv i hur stor omfattning du vill delta. Som lotta kan du avtalsutbilda dig för att ingå i det militära, precis som Elisabeth valde att göra, men du kan också engagera dig som funktionär eller helt enkelt stödja verksamheten genom att bidra med medlemsavgiften. Som medlem i Svenska Lottakåren får du en roll i arbetet för ett tryggare och säkrare samhälle.
– Vi vänder oss till alla kvinnor som vill göra något extra, som vill utvecklas och stärka sig själva och som vill vara en resurs för samhället. Det finns alltid ett sätt att bidra sig oavsett vad man har med sig sedan tidigare, och vi erbjuder olika utbildningar så du kan vidareutvecklas inom det område du vill, säger Maria Öst, kommunikatör på Svenska Lottakåren.

Om det sker en kris, katastrof eller annan störning så har Lottakåren och du som medlem en aktiv roll i både nationella som internationella hjälpinsatser och de arbetar tillsammans med försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Organisationen är rikstäckande och som medlem ingår du i din lokala lottakår.
– På lottakåren får man en otrolig gemenskap och många, starka kvinnliga förebilder. Här kan man mötas oavsett ålder, vad man gör och var man är i livet och engagera sig för ett tryggare samhälle, avslutar Maria.
 

Text: Anna Rein för Nordic Wellnes medlemsmagasin