Det är smart att inkludera kvinnor i försvaret av Sverige | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Det är smart att inkludera kvinnor i försvaret av Sverige

Att ta vara på samhällets samlade resurs för att säkra Sveriges robusthet i händelse av en extraordinär händelse eller i värsta fall krig är smart. Det är till och med en förutsättning för vår nationella säkerhet.

Barbro Isaksson, rikslottachef Svenska LottakårenForskning visar konsekvent att samhällen där kvinnor känner egenmakt och kvinnors behov tas tillvara, precis som männens, är fredligare samhällen. Med en återinförd värnplikt som är könsneutral tar Sverige ett viktigt steg mot att fler kvinnor blir involverade i försvaret av Sverige. Men vi kan inte luta oss tillbaka och vara nöjda.

Vi präglas av de normer vi växer upp med och det sätter ramen för hur vi ser på världen. För att förändra strukturer behöver vi fler kvinnor på arbetsplatser som till grund har att säkra vårt samhälles säkerhet och trygghet.

Att förändring endast sker genom en ökning av det underrepresenterade könet konstaterade FN för många år sedan och antog då resolution 1325 om kvinnors särskilda utsatthet i konflikt och behovet av kvinnors deltagande i fredsprocesser.

Svenska Lottakåren arbetar på uppdrag av Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med att rekrytera och utbilda kvinnor för ett frivilligt engagemang. Vid sidan av studier eller arbete utbildar vi oss för att kunna göra en insats i händelse av kris eller krig. Samtidigt utvecklar vi oss själva och får med oss kunskaper och erfarenheter som stärker oss även i vardagen.

Arbetet med att få fler kvinnor engagerade för vårt försvar och samhällets krisberedskap börjar med kunskap. Kunskap om vad som är värt att försvara i vårt samhälle. Kunskap om att varje individ är viktig för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Kunskap om att försvaret av Sverige är ett gemensamt ansvar och en angelägenhet för var och en av oss.

Svenska Lottakåren ger i vår verksamhet kvinnor i alla åldrar möjligheten att genom kunskap växa i sitt engagemang för försvars- och säkerhetspolitiska frågor. Vi bidrar konkret till att öka andelen kvinnor i försvaret och samhällets krisberedskap.

Att se till kvinnor och flickors behov för att intressera en ökad andel kvinnor för ett engagemang är inte en kvinnofråga. Det är en fredsfråga, en fråga för vår nationella säkerhet.

Barbro Isaksson
Rikslottachef