Det finns hjälp att få när större kriser drabbar vårt samhälle | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Det finns hjälp att få när större kriser drabbar vårt samhälle

Släckningsarbetet i skogen Foto: MSB

Skogsbranden i Västmanland har satt samhällets krisberedskap på prov. Räddningstjänsten och övriga frivilliga har gjort ett fantastiskt arbete och de förtjänar en stor eloge för sitt engagemang. När det oväntade händer ser vi också att människor osjälviskt ställer upp och stöttar med det de kan.

En händelse som skogsbranden i Västmanland som berör många människor under lång tid kräver att det finns utbildad och övad personal över tiden. Att myndigheterna ska kunna lösa detta med egen anställd personal är inte möjligt. Men det finns stöd för myndigheter att få tillgång till vid en extraordinär händelse, oavsett omfattning.

Svenska Lottakåren utbildar på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) stabsassistenter för tjänstgöring inom de civila myndigheterna, som kommuner, länsstyrelser och statlig verk. Dessa personer är en förstärkningsresurs som gör att uppdragsgivaren skapar sig en uthållighet över tiden.

Under skogsbranden i Västmanland har lottor tjänstgjort i Frivilliga resursgruppen och hemvärnet. Där har de i ett skarpt läge fått använda de kunskaper de tidigare övat.

Det enda vi kan vara säkra på är inte om det händer utan när det oväntade händer.

Svenska Lottakåren har idag ett antal avtalspartners där våra medlemmar gör en insats och vi åtar oss gärna fler uppdrag. Vi uppmanar kommuner, länsstyrelser, landsting och myndigheter att ta kontakt med oss nu, innan det oväntade händer. Vi hjälper er att vara förberedda genom att utbilda personal som kan kliva in och stötta vid en krissituation.

Tillsammans klarar vi så mycket mer under längre tid.

Annette Rihagen
Rikslottachef