Det gäller att vara förberedd | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Det gäller att vara förberedd

Svenska Dagbladet har de senaste dagarna publicerat en serie artiklar om så kallade "preppers". Preppers är individer som förbereder sig på att klara en kris själva eftersom de inte tror att staten kommer att hjälpa dem. Fenomenet är stort i USA och nu börjar det också bli vanligare i Sverige.

Att vi måste kunna ta hand om oss själva de första dygnen efter en kris, t ex ett långvarigt elavbrott eller en översvämning, är en tydlig signal från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Men det beror inte på att staten inte kommer att ta hand om oss utan att prioriteringar måste göras vid en allvarlig kris så att de som har störts hjälpbehov får den först.

Vi behöver alla bli lite av en prepper och bästa sättet att förbereda dig på är att ha kunskap. En utbildning som Svenska Lottakårens Sköt dig själv är till exempel en perfekt start. Under utbildningen får du bland annat tips om hur du kan förbereda dig på oväntade händelser såsom elavbrott, översvämning och extrema väderförhållanden. Du får information om kommunens ansvar för samhällets krisberedskap och du får även kännedom om första hjälpen. Med dig hem får du en samlad information med saker du bör tänka på innan det händer och under tiden krisen pågår. Kan du ta hand om dig själv kan du också hjälpa andra.

Anmäl dig till en Sköt dig själv utbildning

Svenska Dagbladets artikelserie om preppers: